Starptautiskās izstādes

Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs, ko LIAA īsteno kā vienu no savām mārketinga aktivitātēm, ir būtiska vairāku iemeslu dēļ.

Magnetic Latvia tūrisma izstāde

Pirmkārt, tā mēs stiprinām un kopjam Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamību tajos tirgos, kur mūs zina mazāk.

Otrkārt, izstādes ir lieliska iespēja tieši komunicēt ar potenciālajiem tūristiem – gan lai pārliecinātu viņus, ka Latvija ir pareizā izvēle ceļojumam, gan lai izprastu viņu vajadzības un intereses, kas savukārt palīdzēs sagatavot arvien labāku piedāvājumu attiecīgajam tirgum.

Treškārt, mēs piedalāmies ne tikai tādās izstādēs, kas orientētas uz gala patērētāju, bet arī specializētajās izstādēs. Tā ir lieliska iespēja uzņēmējiem atrast jaunus sadarbības partnerus un nodibināt kontaktus.

 

Dalība ar Latvijas nacionālo stendu starptautiskajās tūrisma izstādēs ārvalstīs

Pamatojoties uz Tūrisma mārketinga stratēģijā noteiktajiem mērķiem 2018.-2023.gadam, un ņemot vērā mārketinga aktivitātēm pieejamo budžetu, sākot ar 2019.gadu Latvijas nacionālais stends tiks organizēts:

  • pasaules vadošajā starptautiskajā tūrisma izstādē-kontaktbiržā ITB
  • vienā vai vairākās starptautiskajās darījumu tūrisma (MICE) izstādēs / kontaktbiržās.

Potenciālajiem atbalsta saņēmējiem Latvijas nacionālajā stendā (stenda dalībniekiem) ir jābūt noslēgtam atbalsta līgumam ar LIAA.

Iepazīsties ar līguma slēgšanas nosacījumiem

Uz katru izstādi, kurā tiek sniegts atbalsts dalībai nacionālajā stendā, tiek izsludināta atsevišķa pieteikšanās. Pieteikšanās notiek, aizpildot pieteikuma anketu online formā. Iesniedzot pieteikumu, pretendentam ir jāpamato sava pakalpojuma vai produkta piemērotība gan konkrētajam tūrisma tirgum, gan konkrētajai izstādei.

Pieteikšanās dalībai izstādēs tiek izsludināta ļoti savlaicīgi – vismaz gadu iepriekš, lai darba devēji varētu pieteikt komandējumus saviem darbiniekiem, kā arī lai mēs varētu prognozēt izstādes laukuma platību, kāda Latvijas nacionālajam stendam būs nepieciešama katrā konkrētajā gadījumā.

Šobrīd nav izsludināta neviena aktuāla pieteikšanās dalībai Latvijas nacionālajā stendā izstādēs 2019.gadā.

 

Jūsu dalība ar savu stendu pašu izvēlētās tūrisma izstādēs ārvalstīs

Ja jums ir noslēgts atbalsta līgums ar LIAA pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, jums ir iespēja saņemt atbalstu jūsu pašu organizētai dalībai jūsu izvēlētās tūrisma izstādēs ārvalstīs.

Atbalsta saņemšanas kārtība

 

Jautājumu gadījumā sazinies

Anita Priedīte
anita.priedite@liaa.gov.lv
+371 67039415

Starptautiskās izstādes