Informācija par pasākuma "Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai" aktualitātēm

2017. gada 27. jūlijs
Apstiprināti pirmie desmit pētniecības rezultātu komercializācijas projekti, kuriem piešķirts atbalsts tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei. Pēc minēto dokumentu izstrādes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) lems par turpmāka finansējuma piešķiršanu. Kopumā viens projekts var pretendēt uz atbalstu līdz 300 000 EUR apmērā. Nākamā projektu atlases kārta plānota š.g. rudenī.

Pirmās projektu atlases kārtas ietvaros apstiprinātie komercializācijas projekti | Ievietots 27.07.2017.

2017. gada 14. jūnijs
Pirmajos piecos projekta darbības mēnešos ir veikta virkne aktivitāšu ar mērķi atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, kā arī veicināt inovācijas aktivitātes sīkajos (mikro), mazajos un vidējos komersantos, sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju iztrādei.

Apzinot pētniecības organizācijās veiktos pētījumus, tika atlasītas pētniecības organizāciju īpašumā esošās idejas ar komercializācijas potenciālu. Lai iegūtu vispusīgu un kompetentu ideju vērtējumu, kā arī atzinumu par tehnoloģiju turpmāku attīstīšanu un komercializācijas pasākumu veikšanu, ideju prezentēšanai tika organizēts nozares ekspertu panelis.

Līdz 2017. gada 19. maijam norisinājās pētījumu rezultātu komercializācijas projektu iesniegumu pieņemšana, pēc kā komercializācijas un patentēšanas fonda ietvaros tika uzsākta to vērtēšana un apstiprināti pirmie projekti.  Vienlaikus turpinās darbs pie pasākumu plānošanas, kas vērsti uz intereses un sadarbības veidošanu starp potenciālajiem pētniecisko izstrādņu ideju komercializētājiem un pētniecības organizācijām. Darbu LIAA ir uzsākuši pirmie tehnoloģiju skauti, kas nodrošina saikni ar pētniecības organizācijām, un ir uzsākta informācijas apkopošana par Latvijas pētniecisko organizāciju piedāvātajiem pakalpojumiem.