Projekta 1. posms

Projekta 2. posms

Dokumentus LIAA var iesniegt:

  1. elektroniska dokumenta formā, kur katrs dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: tehnologijas@liaa.gov.lv
  2. vai papīra formā, sūtot pa pastu uz adresi – Pērses iela 2, Rīga, LV-1442. Iesniegums papīra formā jāiesniedz 1 eksemplārā (oriģināls). Iesniedzot projektu pa pastu projekta elektronisko versiju jānosūta uz e-pastu: tehnologijas@liaa.gov.lv

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

Jaunu projektu iesniegšana šobrīd nenotiek, jo līdz šim notikušajās 3 atlases kārtās finansējums jau ir rezervēts esošajiem projektiem.

Projekta īstenošana

Prezentācijas un palīgmateriāli

ES fondu vizuālās identitātes ansamblis