Projekta 1. posms

Projekta 2. posms

Projekta dokumentus lūdzam sūtīt:

  1. ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: tehnologijas@liaa.gov.lv vai
  2. personīgi LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā Pērses iela 2, Rīgā vai
  3. pa pastu uz Pērses iela 2, Rīga, LV-1442 ar norādi Tehnoloģiju departamentam.

Iesniedzot projektu personīgi vai pa pastu projekta elektronisko versiju jānosūta uz e-pastu: tehnologijas@liaa.gov.lv.

Projekta īstenošana

Prezentācijas un palīgmateriāli

ES fondu vizuālās identitātes ansamblis