2022. gada oktobrī, atbilstoši MK apstiprinātājiem pasākumiem P&A&I pārvaldības modeļa, ka arī RIS3 pilnveidošanai, ir izveidota RIS3 viedās specializācijas jomas "Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas" vadības grupa. Lai veicinātu kopīgu mērķu sasniegšanu inovācijās, konkurētspēju un vispārēju reģionālo un ekonomisko attīstību, vadības grupas sastāvā tiek iekļauti asociāciju, kompetenču centru, izglītības un pētniecības iestāžu, ka arī ministriju deleģēti pārstāvji:

 • Ministrijas:
  • Ekonomikas ministrija; 
  • Izglītības un zinātnes ministrija;
 • Nozares asociācijas:   
  • Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA);
  • Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC);
  • Biedrība "Latvijas Eksportētāju Asociācija "The Red Jackets"".  
 • Kompetenču centri:   
  • SIA "LEO Pētījumu centrs" (LEO);
  • SIA "MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS" (MKC);
  • SIA VMKC (VMKC).  
 • Izglītības un pētniecības organizācijas:   
  • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI);
  • Rīgas Tehniskā universitāte (RTU);
  • Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI).

2022. gada 2.novembrī notika pirmā vadības grupas sēde. Savukārt, 2022. gada 17. novembrī tika ievēlēti vadības grupas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietniece (vadības grupas sēdes Protokols Nr.2):

 • Vadības grupas priekšsēdētājs Ivars Eniņš, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC);
 • Vadības grupas priekšsēdētāja vietniece – Inese Berga, LEO Pētījumu centrs.

RIS3 vadības grupas dalībniekiem sadarbojoties tika izstrādāta un 2023. gada 13. janvārī apstiprināta jomas Stratēģija (vadības grupas sēdes Protokols Nr.2 (2023)), savukārt 2023. gada 26. janvārī apstiprināts Rīcības plāns 2023. gadam (vadības grupas sēdes Protokols Nr.3 (2023)).

2022. gadā šajā nozarē notika darbs pie stratēģijas izstrādes, kas ietvēra gan informācijas ievākšanu, gan iesaistīto pušu informēšanu par darbības principiem. Tika organizētas 2 kopējas tikšanās ar jomas pārstāvjiem, kā arī 22 individuālas tikšanās, kurās apspriesta gan RIS3 jaunā pārvaldības modeļa struktūra, gan nozares aktualitātes, kā arī svarīgie stratēģijas aspekti kā jomas prioritātes un misija, pētniecības un attīstības virzieni un jomas ieguldījums NIP 2027 mērķu sasniegšanai.

Starp iesaistītām pusēm bija Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, EUROLCDS, Latvijas Universitāte, VAS "Elektroniskie sakari", Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Mobilais Telefons.

2024. gada aprīlī tika apstiprināts Rīcības plāns 2024. gadam, ar kuru var iepazīties Sēžu protokolu sadaļā zemāk protokols Nr.1 (2024. gads).

Svetlana Lampiga

Vadošā eksperte - RIS3 specializācijas joma "Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženierzinātņu sistēmas"
svetlana.lampiga [at] liaa.gov.lv
ES fondu logo