Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Ētikas kodekss nosaka un nostiprina profesionālās ētikas normas un uzvedības standartus, lai uzlabotu LIAA darba kultūru, vairotu sabiedrības uzticību LIAA un novērstu iespējamos interešu konfliktus.