Šajā sadaļā tiks papildināta informācija par īstenotajām programmām un pasākumiem 2007.–2013. gada plānošanas periodā un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada plānošanas periodu.