Pašlaik notiek grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai", ar MK noteikumu Nr. 503 grozījumu projektu iespējams iepazīties šeit.

Jautājumi/Atbildes

Tēma: Par investīciju projekta īstenošanai pieejamajiem brīvajiem līdzekļiem (papildu kvalitātes kritērijs nr. 4):

Projekta iesniedzējs var apliecināt finansējuma pieejamību ar mātes kompānijas finanšu datiem.

Skaidrojam, ka finansējuma pieejamība pamatojama ar brīvajiem līdzekļiem, attiecīgi šajā gadījumā palielinot pamatkapitālu, tas neapliecina finansējuma pieejamību.

Skaidrojam, ka attiecināms ir gada pārskats vai bankas konta izraksts.

Skaidrojam, ka komersantam jāapliecina investīciju projekta īstenošanai pieejamos brīvos līdzekļus (attiecināmās + neattiecināmās izmaksas) bez plānotās kapitāla atlaides apmēra.