Lielo investīciju aizdevums ar kapitāla atlaidi. 3. kārta

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) no 2023. gada 11. decembra līdz 2024. gada 2. aprīlim izsludina investīciju projektu pieteikumu pieņemšanu trešajā atlases kārtā Ministru kabineta noteikumu Nr.503 “Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi eksportējošiem komersantiem lielo investīciju projektu atbalstam”  (turpmāk – MK noteikumi Nr.503) ietvaros.

Pieejamais finansējums trešās atlases kārtas ietvaros – 70 000 000 eiro.

Aizdevumu programmu kopīgi īstenos LIAA un AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – ALTUM). Investīciju projektu pieteikumu iesniegšana norit vienlaicīgi LIAA un ALTUM, un, atbilstoši MK noteikumu Nr.503 10. punktam, ja pieteikums netiek iesniegts ALTUM un LIAA, kamēr atvērta attiecīgā atlases kārta, LIAA pieņem lēmumu par pieteikuma noraidīšanu.

MK noteikumi Nr.503 un tā pielikumi (Pieteikuma veidlapa (6.pielikums), Vērtēšanas kritēriji (3.pielikums), Vērtēšanas metodika (4.pielikums)) pieejami:

https://likumi.lv/ta/id/324615-noteikumi-par-aizdevumiem-ar-kapitala-atlaidi-eksportejosiem-komersantiem-lielo-investiciju-projektu-atbalstam

Pieteikumus var iesniegt LIAA, kādā no šādiem veidiem:

  • izmantojot valsts platformu biznesa attīstībai www.business.gov.lv
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz LIAA e-pasta adresi pasts@liaa.gov.lv vai e-adresi;
  • nosūtot parakstītu pieteikumu LIAA pa pastu uz adresi: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442;
  • iesniedzot LIAA klātienē Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, 5.stāvā darba dienās no plkst. 8.30-17.00.

Efektīvākai pieteikumu administrēšanai LIAA aicina projektu pieteikumus iesniegt platformā www.business.gov.lv

Vēršam uzmanību, ka vienlaikus pieteikumi ALTUM iesniedzami platformā mans.altum.lv