Šobrīd aktuālu telpu nomas izsoļu nav.

Notikušās izsoles

2018. gada 20. decembrī notikušo mutisko izsoļu rezultāti par nedzīvojamo telpu nomu ēkā Krīvu ielā 11, Rīgā
Kontaktpersona: Raivis Zvaigzne, Saimnieciskās nodaļas vadītājs, tālr. 29458639

Nomas objekta veids
Adrese
Nedzīvojamo iekštelpu grupas – 16 izsoles 
Krīvu iela 11, Rīga
Maksimālais iznomāšanas termiņš 31.12.2019., 31.12.2020., 31.12.2021.
Citi iznomāšanas nosacījumi Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu (tiek aprēķināta proporcionāli iznomātajām platībām), apkuri (tiek aprēķināta proporcionāli ēkas kopējai platībai), kā arī normatīvajos aktos paredzētie nodokļu un nodevu maksājumi, kurus maksāt, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir pienākums nomniekam.
Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli Pirmā mutiskā izsole
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darba dienām 5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā
Nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība Pretendents savu pieteikumu var iesniegt LIAA Sekretariātā, 518. kab., Rīgā, Pērses ielā 2, Latvija, LV-1442 (darba dienās no 8.30 līdz 17.00) vai elektroniski parakstītu e-pastā liaa@liaa.gov.lv. Nomas pieteikumus reģistrē iesniegšanas secībā.
Izsoles norises laiks un vieta, kārtība Izsoles notiks Pērses ielā 2, Rīgā, 517. telpā 2018. gada 20. decembrī pulksten 12.00. Izsoles solis – 0.25 EUR/ m(bez PVN).

 

Izsoles nr.p.k

Būves kadastra apzīmējums Stāvs Telpu grupas kadastra apzīmējums Telpas Nr.
(saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu)
Telpu platība, m2 Nomas maksa EUR /m2 (bez PVN) mēnesī Lietošanas mērķis/ termiņš Izsoles rezultāts/noslēgts līgums
1 1 001 150 309 002 1 001 26,31,32 51.3 5.40 Sabiedriskā ēdināšana
31.12.2020
SIA „ARSI”
Reģ. Nr. 40103117773
2 1 001 150 309 002 -1 008 16,17,23 204.7 4.40 Ražošanas telpas
31.12.2021
SIA „Aģentūra Radars”
Reģ. Nr. 50103212711
3 1 001 150 309 002 3 003 61-66,68-77 304.2 5.70 Ražošanas telpas
31.12.2021
SIA „Laboratorija AUCTORITAS”
Reģ.Nr. 40003631987
4 1 001 150 309 002 2 002 45 12.9 5.40 Biroja telpas
31.12.2020
SIA “MKK”
Reģ. Nr. 40003153759
5 1 001 150 309 002 2 002 48 13.80 6.60 Biroja telpas
31.12.2020
SIA “Mapeteks”
Reģ. Nr. 40003521102
6 1 001 150 309 002 2 002 49 13.00 5.40 Biroja telpas
31.12.2020
SIA “ SV-Bloks”
Reģ. Nr. 40103184172
7 1 001 150 309 002 2 002 50 12.80 5.40 Biroja telpas
31.12.2020
SIA “ RS Investment Baltic”
Reģ. Nr. 40103858087
8 1 001 150 309 002 2 002 71-74,76 53.90 6.60 Biroja telpas
31.12.2020
SIA “Blic K”
Reģ. Nr. 50003292301
9 1 001 150 309 002 3 003 35,36,38,41,42,47-50 192.70 5.70 Biroja telpas
31.12.2020
Nodibinājums “Latvijas Tehnoloģiskais centrs” Reģ. Nr. 40003133343
10 1 001 150 309 002 3 003 39 10.7 5.40 Biroja telpas
31.12.2020
SIA "Celtiks"
Reģ.Nr. 40003309663
11 1 001 150 309 002 1 002 1-3, 6-9 123.40 5.15 Ražošanas telpas
31.12.2021
SIA “Virsma”
Reģ. Nr. 40103018922
12 1 001 150 309 002 2 003 1-10 200.20 5.90 Biroja telpas
31.12.2020
SIA "BEK-KONSULT", Reģ.Nr. 40103138506
13 1 001 150 309 002 2 002 6 20.80 6.60 Biroja telpas
31.12.2020
SIA “TETRA”
Reģ. Nr. 40103011657
14 1 001 150 309 002, 1 001 150 309 012 1, -1
-1,1,2
001,007, 008 001,002 2-11,13,15-18,22,42,2-14,16,19-25,1-12,2-9,12-17,19,20,10,11 1845.60 4.50 Ražošanas telpas
31.12.2021
SIA “ELMI”, Reģ. Nr. 40003005832
15 1 001 150 309 002 1 001 45-47,51-59,61,66-70,74 366.50 6.30 Ražošanas telpas
31.12.2021
SIA ZKF “LĀSMA” Reģ. Nr. 50103052411
16 1 001 150 309 002 2 002 47 12.40 6.60 Biroja telpas
31.12.2020
SIA “Accounts department”
Reģ. Nr. 40103447662

Nomas līguma projekts

 

Nomas objekta veids
Adrese
Kadastra numurs
Platība
Lietošanas mērķis

Nedzīvojamā iekštelpa (Nr.3)
Rīga, Pērses iela 2,  2. stāvs, tehniskais bloks
01000300056002
18,5 m2
Komunikācijas iekārtu izvietošana

Iznomātāja noteiktais nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs

6,69 LVL/m2 mēnesī (bez PVN).

Maksimālais iznomāšanas termiņš

5 gadi.

Cita nomas objektu raksturojoša informācija

Nomas objekts piemērots komunikācijas iekārtu izvietošanai – viena telpa (18,5 m2).

Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā

Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu (norēķini pēc skaitītāja). Nav tiesību nodot nomas objektu apakšnomā bez LIAA saskaņojuma.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli

Pirmā rakstiskā izsole.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām

5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā

Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta; reģistrēšanas kārtība; atvēršanas datums, laiks un vieta

Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt LIAA Sekretariātā, 518. telpā (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442) darba dienās no 8.30 līdz 17.00 līdz 2013. gada 19. decembra pulksten 12.00

Nomas pieteikumus reģistrē iesniegšanas secībā; uz katras piedāvājuma paketes vai aploksnes LIAA Lietvedības nodaļā tiek norādīts tās saņemšanas datums un laiks.

Piedāvājumu atvēršanas sēde notiks LIAA, 518. telpā 2013. gada 19. decembrī pulksten 12.00.

Nomas līguma projekts

Nomas līguma projekts

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Jebkurā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 29458639 (Raivis Zvaigzne, Saimnieciskās nodaļas vadītājs).

Pieteikums par piedalīšanos Latvijas investīciju un attīstības aģentūras organizētajā rakstiskā izsolē
 

Nomas objekta veids
Adrese
Kadastra numurs
Platība
Lietošanas mērķis

Nedzīvojamā iekštelpa
Pērses iela 2, Rīga
01000300056002
73,87 m2
Tehniskā telpa

Iznomātāja noteiktais nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs

5,97 LVL/m2 mēnesī (bez PVN).

Maksimālais iznomāšanas termiņš

5 gadi.

Cita nomas objektu raksturojoša informācija

Nomas objekts atrodas Pērses ielas pagalmā, tehniskajā blokā, sadalīts pa divām telpām (33,57 m2 un 40,30 m2) ar iespēju nomāt atsevišķi. Ieeja no Dzirnavu ielas puses. Telpas atrodas vienā ēkā ar vienu no trijiem Latvijas interneta apmaiņas punktiem (LIX).

Citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā

Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu (norēķini pēc skaitītāja). Nav tiesību nodot nomas objektu apakšnomā bez LIAA saskaņojuma.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli

Pirmā rakstiskā izsole.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām

Plānotais publiskošanas datums no 2011. gada 1. augusta līdz 2011. gada 11. augustam.

Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta; reģistrēšanas kārtība; atvēršanas datums, laiks un vieta

Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt LIAA Sekretariātā, 518. telpā (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442) darba dienās no 8.30 līdz 17.00 līdz 2011. gada 11. augusta pulksten 12.00.

Nomas pieteikumus reģistrē iesniegšanas secībā. Uz katras piedāvājuma paketes vai aploksnes LIAA Lietvedības nodaļā tiek norādīts tās saņemšanas datums un laiks.

Piedāvājumu atvēršanas sēde notiks LIAA, 518. telpā (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442) 2011. gada 11. augustā pulksten 12.00.

Nomas līguma projekts

Nomas līguma projekts

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Jebkurā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67039444 (Liāna Daukste, Saimnieciskās nodaļas vadītāja p.i.).

Pieteikums par piedalīšanos Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajā rakstiskā izsolē

2011. gada 11. augusta izsoles "Telpu noma Pērses ielā 2, tehniskajā blokā" rezultāti

Augstākās nomas maksas piedāvātājs:
Telpa 40,30 m2 – SIA "LIVAS KTV" (reģ. nr. 40003637208).
Telpa 33,57 m2 – SIA "INTERLAIN" (reģ. nr. 40003732790).
Līguma noslēgšanas termiņš: 23.08.2011.

Kontaktpersona: Aleksejs Petrovs, 67039457.
 

1. Noslēgts līgums par telpu nomu Pērses iela 2

Nomnieks: SIA "LIVAS KTV".
Objekts: Pērses iela 2 (tehniskais bloks),  2. stāvs, 2a telpa, ar kopējo platību 40,30 m2
Nomas maksa mēnesī: 7 LVL/m2 (bez PVN).
Līguma noslēgšanas datums: 23.08.2011.
Līguma darbības termiņš līdz: 23.08.2016.

 

2. Izsole par 33,57 m2 telpu – bez rezultātiem

 

Nomas objekta veids
Adrese
Kadastra numurs
Platība
Lietošanas mērķis

Nedzīvojamās iekštelpas (Nr.22)
Rīga, Pērses iela 2,  3. stāvs, Rīga, LV-1442
01000300056001

21.8 m2
Datu pārraides centra ierīkošana un uzturēšana

Iznomātāja noteiktais nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs

14 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).

Maksimālais iznomāšanas termiņš

5 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu (norēķini pēc skaitītāja). Nav tiesības nodot nomas objektu apakšnomā bez LIAA saskaņojuma.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli

Pirmā mutiskā izsole

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām

5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā

Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta; reģistrēšanas kārtība

Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt LIAA Sekretariātā, 518. telpā (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442) darba dienās no 8.30 līdz 17.00 līdz 2017. gada 21. jūnija pulksten 12.00

Nomas pieteikumus reģistrē iesniegšanas secībā, uz katras piedāvājuma paketes vai aploksnes LIAA Lietvedības nodaļā tiek norādīts tās saņemšanas datums un laiks.

Izsoles norises laiks un vieta, kārtība Izsole notiks LIAA 518. kab., Rīgā, Pērses ielā 2, Latvija, LV-1442 2017. gada 21. jūnijā pulksten 12.30. Izsoles solis - 1,00EUR/ m(bez PVN).
Pieteikums dalībai izstādē
Mutiskās izsoles nolikums

Nomas līguma projekts

Nomas līguma projekts

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Darba dienās no 8.30 līdz 17.00, iepriekš vienojoties ar Raivi Zvaigzni, tālr.29458639, Saimnieciskās nodaļas vadītāju

2017. gada 21. jūnija nedzīvojamās telpas Nr.22 ( 21.8 m2) Pērses ielā 2, Rīgā nomas mutiskās izsoles rezultāti.
Augstākā nosolītā nomas maksa: SIA “Santa Monica Networks”, reģ. nr.40003629130 (vienīgais pretendents) - 14.00 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī.
Līguma noslēgšanas termiņš: 30.06.2017.