2023. gada 14. septembris

Noslēgumam tuvojas 4. kārtas Misijas "JŪRA 2030" 4 projekti un 1 pagarinātais 3. kārtas projekts. Tiek pabeigtas pēdējās komercializācijas darbības un veiktas tehnoloģiju izsoles.

2023. gada 27. jūnijs

Projektu rezultātā ir noslēgti 39 licences līgumi un izveidoti 14 uzņēmumi, kā piemēram, SIA "Cellboxlab", SIA "Smart Indicators" un SIA "Husky Sense", kā arī jau atpazīstami uzņēmumi, kā SIA "GenEra", SIA "SWH SETS", SIA "Baltic Satellite Service", kuri attīsta inovatīvus produktus un darbojas strauji augošos tehnoloģiju tirgos.

2023. gada 16. februāris

Noslēdzas lielākā daļa no 2. un 3.kārtas komercializācijas projektu izsolēm. Projektu rezultātā 2022. gadā tika noslēgti 11 licences līgumi un izveidoti 10 zinātniski ietilpīgi jaunuzņēmumi (spin-off/start-up). 

Projektu izsolēm tika sniegts LIAA atbalsts ar publikācijām Business.gov.lv pie sadarbības piedāvājumiem, LabsofLatvia.com ar iedvesmas stāstiem, EEN.lv izvietojot jauno tehnoloģiju piedāvājumus.

2022. gada 2. novembris

Veikta komercializācijas pieredzes apmaiņas vizīte Somijā pie Business Finland, Aalto University un VTT. Tikšanās laikā tika pārrunātas pētniecības un komercializācijas projektu atbalsta aktivitātes, projektu virzieni un labā prakse, lai sasniegtu projektu rezultātus. VTT Launchpad dalījās ar pieredzi ar spin-off izveidē.

2022. gada 24. augusts

Pētniecības organizāciju komandām, kas īsteno projektus pasākuma "Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai" ietvaros ar 2.posma darbībām, LIAA organizē tiešsaistes semināru – komercializācijas pieredzes stāsti! Trīs veiksmīgi noslēgušies projekti dalīsies ar gūto pieredzi un atziņām, kas varētu noderēt citiem īstenošanā esošiem projektiem. Semināra norises laiks: 07.09.2022 plkst.10.00-11.30. Vieta: ZOOM platforma. Intereses gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pastu: tehnologijas@liaa.gov.lv vai 26361938.

2022. gada 3. augusts

Noslēgumam tuvojas 3. kārtas 27 projekti. Tiek pabeigtas pēdējās komercializācijas darbības un veiktas tehnoloģiju izsoles.

Izsoļu informāciju un komercialziāciajs piedāvājumus ar skatīt Biznesa attīstības platformā un konkrēto pētniecības organizāciju tīmekļa vietnēs.

Informācija pēc pieprasījuma tiek ievietota Labs of Latvia vietnē un izplatīta Eiropas Biznesa atbalsta tīklā. Vairāk informācija ir šeit.

2022. gada 31. maijs

LIAA pieņēma lēmumu par 742 484,88 eiro piešķiršanu 4 projektiem zinātnisko atklājumu komercializēšanai Misijas “JŪRA 2030” ietvaros.

2022. gada 19-20. maijs

Deep Tech Atelier 2022 ietvaros 20. maijā notika darbnīca “Startup mindset – the tool for commercializing innovations”, kuru vadīja Prof. Jyrki Saarinen no Austrumsomijas universitātes.

Videoieraksts pieejams LIAA Youtube kanālā pie visiem 2.dienas video ŠEIT.

Foto un video DTA mājas lapā arhīvā https://deeptechatelier.com/archive/.

2022. gada 13. maijs

Pētniecības iestādēm un projektu komandām, tiek organizēta darbnīcā “Startup mindset – the tool for commercializing innovations”. Norises laiks: 20.05.2022 plkst.10.00-11.30. Vieta: klātienē Hanzas peronā (Hanzas ielā 16a, Rīgā uz skatuves “Paviljons”) vai attālināti “Deep Tech Atelier”  tiešraides vietnē VIRTUAL EXPO. Dalība ir bez maksas. Darba valoda – angļu.

Darbnīcā Prof. Jyrki Saarinen (Portfolio Entrepreneur, Business Consultant/Mentor & Lecturer, LinkedIn) no Somijas dalīsies ar savām praktiskām zināšanām un risinājumiem zinātnes komercializēšanā. Tiks doti iesaistoši uzdevumi, apspriests ko drīkst un ko nedrīkst darīt komercializēšanā, kā arī sniegti piemēri, lai palīdzētu veiksmīgāk sasniegt mērķus.

2022. gada 29. marts

Tiešsaistes seminārs pētniecības organizācijām 29. martā plkst.10.00,

programma un vebināra ZOOM saite ŠEIT.

Projektu tēma - misija “Jūra 2030”. Pasākuma mērķis ir informēt par projektu pieteikšanās procesu, tēmu, iesniedzamajiem dokumentiem. Pieteikšanās finansējumam no 2022. gada 28. marta līdz 27. aprīlim ŠEIT

Semināra prezentācijas

2022. gada 28. marts

MISIJA JŪRA 2030 (4.kārta)

No 2022. gada 28. marta līdz 27. aprīlim noris pētījumu komercializācijas 4.kārtas projektu pieņemšana ERAF atbalsta saņemšanai (1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai"). Pieejamais ERAF atbalsta finansējums (90%) ir līdz 200 000 EUR.

Atlasē aicinām iesniegt pieteikumus, kuru:

 • Iesniedzējs ir publiska pētniecības organizācija;
 • Tehnoloģijas gatavības līmenis nav zemāks par TRL4;
 • Projekts atbilstošs misijas “Jūra 2030” mērķiem.

Misijas “JŪRA 2030” pamata mērķis ir risināt ar klimata pārmaiņām, piesārņojumu un aprites ekonomikas jautājumu saistītus problēmu jautājumus, veidojot “smilškastes (jeb sandbox)” inovatīvu risinājumu radīšanai un ilgtspējības nodrošināšanai, vienlaikus pozicionējoties kā inovatīvai un tālredzīgai valstij, piedāvājot savus risinājumus starptautiskā līmenī.

(Plašāk Ministru Kabineta atbalstītais Informatīvais ziņojums “Par vienota Latvijas valsts tēla ieviešanas stratēģiju”, pieejams šeit)

Iesniedzamie dokumenti:

 • Komercializācijas pasākumu plāns jeb KPP (iesniedzams tikai latviešu valodā)
 • Komercializācijas stratēģija jeb KS (iesniedzams latviešu un angļu valodā)
 • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte jeb TEP (iesniedzams latviešu un angļu valodā)
 • Projekta naudas plūsmas plāns jeb NPP (brīvā formā, iesniedzams tikai latviešu valodā);
 • Projekta zinātniskā vadītāja un biznesa līdera CV, iesniedzams latviešu valodā.

Projekti tiks vērtēti balstoties uz Iekšējā kārtībā iekļautajiem I un II daļas kritērijiem, pieejami šeit.

Projekta atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības un citi nosacījumi noteikti Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumu Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" IV daļā.

Dokumenti iesniedzami business.gov.lv vai elektroniski, apstiprinot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu, sūtot pa e-pastu uz tehnologijas@liaa.gov.lv un pasts@liaa.gov.lv.

Projektu īstenošana varētu tikt uzsākta 2022.gada 1.jūnijā, pētniecības darbībām jābūt veiktām ne vēlāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim un komercializācijas darbībām ne vēlāk kā līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Projektiem iespējamas individuālas konsultācijas pēc pieprasījuma:

2022. gada 23. februāris

Pētniecības organizāciju komandām, kas īsteno projektus pasākuma "Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai" ietvaros ar 2.posma darbībām, LIAA organizē vebināru – komercializācijas pieredzes stāsti! 5 noslēgušies projekti dalīsies ar gūto pieredzi un atziņām, kas varētu noderēt citiem projektiem. Vebināra norises laiks: 01.03.2022 plkst.13.00-15.00. Vieta: ZOOM platforma. Intereses gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pastu: tehnologijas@liaa.gov.lv vai 67039467

2022. gada 5. janvāris

Apstiprināti 14 komercializācijas projektu noslēgumu pārskati. 3.kārtas projektiem tiek pabeigta pētniecība un sākas komercializācijas darbības. Tiek veidoti iedvesmas stāsti video formātā, kas parāda veiksmīgu pētniecības organizāciju sadarbību ar komersantiem un tie ir pieejami šeit.

2021. gada 7. septembris

Projektu komandu administratīvajiem pārstāvjiem, tiek organizēts vebinārs - starpposmu pārskatu sagatavošanai (aktuālajiem jautājumiem) ar mērķi veicināt efektīvāku LIAA un publisko pētniecības organizāciju sadarbību. Norises laiks: 29.09.2021 plkst.10.00-12.00. Vieta: ZOOM platforma. Intereses gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pastu: tehnologijas@liaa.gov.lv.

2021. gada 15. jūlijs

Pētniecības organizāciju komandām, kas īsteno projektus pasākuma "Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai" ietvaros ar 2.posma darbībām, LIAA organizē vebināru – komercializācijas pieredzes stāsti (4 veiksmīgi noslēgušies projekti dalīsies ar gūto pieredzi). Vebināra norises laiks: 27.07.2021 plkst.10.00-12.00. Vieta: ZOOM platforma. Intereses gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pastu: tehnologijas@liaa.gov.lv.

2021. gada 12. jūlijs

Komercializēšanas atbalstam izstrādātas “Vadlīnijas (ieteikumi) tehnoloģiju tiesību komercializācijas darbību veikšanai”. Tās tika saskaņotas ar Ekonomikas ministriju. Vadlīnijas sniedz rekomendācijas par ieteicamajiem soļiem, lai nodrošinātu caurskatāmāku komercializācijas darbību īstenošanu. Pieejamas sadaļā Atbalsta saņemšanas kārtība.

2021. gada 22. aprīlis

Ir saņemts pirmais komercializācijas noslēguma pārskats. Projekts ir noslēdzies veiksmīgi ar noslēgtiem 6 licences līgumiem. Vairāk informācija ir šeit. Jaunie 3.kārtas projekti aktīvi iesniedz progresa pārskatus un maksājumu pieprasījumus.

2021. gada 15. marts

Ar pētniecības organizācijām veikti sadarbības līguma grozījumu grozījumi, tajos iekļaujot stingrāku finanšu disciplīnu un iespēju vairāk palīdzēt projektu noslēgumā ar LIAA pārstāvniecību tīklu. Projekti aktualizē un iesniedz naudas plūsmas plānus.

2021. gada 4. janvāris

Jaunajiem 30 komercializācijas 2.posma projektiem uzsākas projektu īstenošana. Tiek iesniegti iepirkumu plāni un avansu pieprasījumi. Vairāki 1.un 2.kārtas projekti tiek pagarināti, COVID-19 ierobežojumu ietekmes dēļ.

2020. gada 30. novembris

LIAA pieņēma lēmumu par 7 975 000,00 eiro piešķiršanu 30 zinātnisko atklājumu komercializēšanai. Plašāka informācija pieejama jaunumu sadaļā.

2020. gada 3. septembris

Informējam, ka no 2020. gada 3. septembra līdz 30. septembrim noris pētījumu rezultātu komercializācijas 2. posma projektu pieņemšana (informācija par 1.2.1.2. pasākumu pieejama sadaļā "Pasākuma apraksts"). Pieejamais atbalsta finansējums tiek noteikts 7 975 000,00 eiro.

Atlasē aicinām piedalīties:

 • 60 projektus, kas tika apstiprināti 1. posma atbalsta finansējuma saņemšanai;
 • projektus, kas pirmā posma finansējumu nav saņēmuši, bet iepriekšējās atlases kārtās tikuši vērtēti un I posma kvalitātes kritērijos ieguvuši vismaz 11 punktus un ir izstrādājuši komercializācijas dokumentus par saviem līdzekļiem;
 • projektus, kas līdz šim LIAA nav tikuši iesniegti, bet ir izstrādājuši komercializācijai atbilstošus dokumentus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • komercializācijas stratēģija, tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas pasākumu plāns ar projekta naudas plūsmu (brīvā formā), kas tiks vērtēti, balstoties uz Iekšējā kārtībā iekļautajiem II daļas kritērijiem;
 • projektiem, kas līdz šim nav tikuši iesniegti, papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz arī projekta 1. posma iesnieguma veidlapa un tās pielikumi, kas tiks vērtēti, balstoties uz Iekšējā kārtībā iekļautajiem I daļas kritērijiem;
 • dokumenti jāiesniedz latviešu un angļu valodā, jo vērtēšanā tiks iesaistīti ārvalstu eksperti.

Vēršam uzmanību, ka pētniecības darbībām jābūt veiktām ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim un komercializācijas darbībām ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Detalizētāka informācija ir pieejama sadaļā "Atbalsta saņemšanas kārtība".

2020. gada 1. aprīlis

Apstiprināti nākamie 60 pētniecības rezultātu komercializācijas projekti, kuriem piešķirts atbalsts tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei. Pēc minēto dokumentu izstrādes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) lems par turpmāka finansējuma piešķiršanu. Kopumā viens projekts var pretendēt uz atbalstu līdz 300 000 EUR apmērā.

Trešās projektu atlases kārtas pirmā posma ietvaros apstiprinātie komercializācijas projekti Ievietots 09.04.2020.

Informējam, ka š.g. 16.decembrī tiek uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, kas norisināsies līdz 2020.gada 31.janvārim. Trešās projektu atlases kārtas pirmā posma ietvaros pieejamais kopējais finansējums ir 1 500 000 euro.

Sniedzot ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, LIAA sekmē pētniecības organizāciju īpašumā esošo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs ar nolūku palielināt pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas, vai pārvēršot pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā.

Pirmā posma ietvaros projektiem būs pieejams atbalsts līdz 25 000 euro, lai izstrādātu komercializācijas stratēģiju un tehniski ekonomisko priekšizpēti. 

2018. gada 10. oktobris

Informējam, ka sākot ar 2018.gada oktobri ir apstiprināti 16 pētniecības rezultātu komercializācijas otrās kārtas otrā posma projekti, kuriem turpmāko trīs gadu laikā tiks piešķirts atbalsts līdz 275 000 eiro apmērā.

Otrā posma finansējuma paredzēts rūpniecisko pētījumu veikšanai, eksperimentālām izstrādnēm, dalībai starptautiskās izstādēs, konferencēs,  individuālām vizītēm, kā arī citiem pasākumiem ar mērķi atrast un uzrunāt potenciālos klientus. Tāpat finansējums izmantojams rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai — izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošanai, reģistrācijai un uzturēšanai, komercializācijas piedāvājuma sagatavošanai un ekspertu piesaistei licences līgumu un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai.

Projektu īstenošanas gaitā LIAA turpinās sadarbosies ar projektu iesniedzējiem gan konsultējot un ar dažādiem instrumentiem atbalstot apstiprināto projektu zinātnieku komandas, gan uzraugot projektu īstenošanas progresu.

Otrās projektu atlases kārtas otrā posma ietvaros apstiprinātie komercializācijas projekti | atjaunots 11.01.2019.

2018. gada 2. jūlijs

Informējam, ka no š.g. gada 2.jūlija līdz š.g. 31.jūlijam noris pētījumu rezultātu komercializācijas otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana programmas  “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” ietvaros (vairāk par programmu lūdzam lasīt šeit).

Atlasē iespējams piedalīties:

 • projektiem, kas apstiprināti 1.posma atbalsta finansējuma saņemšanai;
 • projektiem, kas pirmā posma finansējumu nav saņēmuši, bet tikuši vērtēti un I posma kvalitātes kritērijos ieguvuši vismaz 11 punktus un ir izstrādājuši komercializācijas stratēģiju, tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas pasākumu plānu;
 • projektiem kas iepriekš LIAA nav tikuši iesniegti, bet ir izstrādājuši komercializācijas stratēģiju, tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas pasākumu plānu.

Komercializācijas stratēģija, tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas pasākumu plāns tiks vērtēti, balstoties uz Iekšējā kārtībā iekļautajiem II daļas kritērijiem.

Projektiem, kas līdz šim nav tikuši iesniegti, papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz arī projekta 1.posma iesnieguma veidlapa, kas tiks vērtēta, balstoties uz Iekšējā kārtībā iekļautajiem I daļas kritērijiem .

2018. gada 8. maijs

Apstiprināti astoņi pētniecības rezultātu komercializācijas pirmās kārtas otrā posma projekti, kuriem piešķirts atbalsts līdz 275 000 eiro apmērā.

Projekti atlasīti no kopumā 40 pirmajā kārtā iesniegtajiem projektiem. Pēc pirmā posma izvērtēšanas apstiprināti tika 10 projekti, kas saņēma 25 000 eiro ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei.

Otrā posma finansējuma paredzēts rūpniecisko pētījumu veikšanai, eksperimentālām izstrādnēm, dalībai starptautiskās izstādēs, konferencēs,  individuālām vizītēm, kā arī citiem pasākumiem ar mērķi atrast un uzrunāt potenciālos klientus. Tāpat finansējums izmantojams rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai — izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošanai, reģistrācijai un uzturēšanai, komercializācijas piedāvājuma sagatavošanai un ekspertu piesaistei licences līgumu un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai.

Projektu īstenošanas gaitā LIAA turpinās sadarbosies ar projektu iesniedzējiem gan konsultējot un ar dažādiem instrumentiem atbalstot apstiprināto projektu zinātnieku komandas, gan uzraugot projektu īstenošanas progresu.

Pirmās projektu atlases kārtas otrā posma ietvaros apstiprinātie komercializācijas projekti | Ievietots 16.05.2018

2018. gada 1. februāris

Apstiprināti nākamie trīsdesmit pētniecības rezultātu komercializācijas projekti, kuriem piešķirts atbalsts tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei. Pēc minēto dokumentu izstrādes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) lems par turpmāka finansējuma piešķiršanu. Kopumā viens projekts var pretendēt uz atbalstu līdz 300 000 EUR apmērā.

Otrās projektu atlases kārtas ietvaros apstiprinātie komercializācijas projekti | Ievietots 01.02.2018.

2017. gada 1. novembris

No š.g. gada 1. novembra līdz š.g. 30. novembrim noris pētījumu rezultātu komercializācijas otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana.

2017. gada 25. oktobris

Latvijas zinātnisko institūciju pārstāvji no š.g. 23. līdz 25. LIAA organizētajās ekspertu paneļa sesijās (pitch)  prezentē 85 jaunas komercializējamas idejas un tehnoloģijas.

Ekspertu paneļa sesiju mērķis ir sniegt zinātniekiem iespēju iepazīstināt riska kapitāla, nozaru un komercbanku ekspertus ar pētījumu idejām un tehnoloģijām, kā arī iegūt ekspertu viedokli un vērtējumu par šo ideju komercializācijas potenciālu.

Dalība LIAA organizētajās ekspertu paneļa sesijās uzskatāma par pirmo soli tehnoloģiju pārneses procesā, kura mērķis ir panākt, ka pētījumu rezultāti tiek īstenoti kādā praktiski, komerciāli pielietojamā veidā - mašīnā, iekārtā, instrumentā vai to detaļā. Ar tehnoloģiju pārnesi saprot arī kādas zināmas tehnoloģijas ieviešanu citā valstī, kur tā līdz šim nav tikusi pielietota.

Pēc dalības ekspertu paneļa sesijās LIAA aicina zinātniskās institūcijas iesniegt projektu iesniegumus, lai konkursa kārtībā divos posmos pretendētu uz projekta “Tehnoloģiju pārneses programma” ietvaros pieejamā atbalsta finansējuma līdz 300 000 eiro apmērā saņemšanu.

Atbalsta finansējums tiks piešķirts tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas sagatavošanai, rūpniecisko pētījumu veikšanai, dažādām eksperimentālām izstrādnēm, dalībai starptautiskajās izstādēs, konferencēs un tirdzniecības misijās ārvalstīs, rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai, kā arī komercializācijas piedāvājuma sagatavošanai.

2017. gada 27. jūlijs
Apstiprināti pirmie desmit pētniecības rezultātu komercializācijas projekti, kuriem piešķirts atbalsts tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei. Pēc minēto dokumentu izstrādes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) lems par turpmāka finansējuma piešķiršanu. Kopumā viens projekts var pretendēt uz atbalstu līdz 300 000 EUR apmērā. Nākamā projektu atlases kārta plānota š.g. rudenī.

Pirmās projektu atlases kārtas ietvaros apstiprinātie komercializācijas projekti | Ievietots 27.07.2017.

2017. gada 14. jūnijs
Pirmajos piecos projekta darbības mēnešos ir veikta virkne aktivitāšu ar mērķi atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, kā arī veicināt inovācijas aktivitātes sīkajos (mikro), mazajos un vidējos komersantos, sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju iztrādei.

Apzinot pētniecības organizācijās veiktos pētījumus, tika atlasītas pētniecības organizāciju īpašumā esošās idejas ar komercializācijas potenciālu. Lai iegūtu vispusīgu un kompetentu ideju vērtējumu, kā arī atzinumu par tehnoloģiju turpmāku attīstīšanu un komercializācijas pasākumu veikšanu, ideju prezentēšanai tika organizēts nozares ekspertu panelis.

Līdz 2017. gada 19. maijam norisinājās pētījumu rezultātu komercializācijas projektu iesniegumu pieņemšana, pēc kā komercializācijas un patentēšanas fonda ietvaros tika uzsākta to vērtēšana un apstiprināti pirmie projekti.  Vienlaikus turpinās darbs pie pasākumu plānošanas, kas vērsti uz intereses un sadarbības veidošanu starp potenciālajiem pētniecisko izstrādņu ideju komercializētājiem un pētniecības organizācijām. Darbu LIAA ir uzsākuši pirmie tehnoloģiju skauti, kas nodrošina saikni ar pētniecības organizācijām, un ir uzsākta informācijas apkopošana par Latvijas pētniecisko organizāciju piedāvātajiem pakalpojumiem.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis