Vienotais produktu kontaktpunkts sniedz informāciju uzņēmējiem par ES dalībvalsts nacionālajiem noteikumiem un prasībām produktiem, kurus piemēro pirms preču laišanas tirgū.

Vienotais produktu kontaktpunkts var palīdzēt rast atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

  • Prasības produktiem ES dalībvalstīs;
  • Informācija par kompetentajām iestādēm ES dalībvalstīs;
  • Informācija par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un procedūrām ES dalībvalstīs, t.sk. SOLVIT.
  • Informācija par savstarpējas atzīšanas principu un Regulas 2019/515 piemērošanu, u.c.

Latvijā Vienotais produktu kontaktpunkts ir izvietots valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Informācija par Latvijas nacionālajiem tehniskajiem noteikumiem attiecībā uz produktiem ir pieejama šeit: https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-produktiem/2_Tehniskie_noteikumi#hide7

Informācija par tirgus uzraudzības iestādēm Latvijā nereglamentētajā produktu sfērā ir pieejama šeit: https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-produktiem/4_Tirgus_uzraudzibas_iestades#hide7

Informāciju par produktu savstarpējo atzīšanu Latvijā ir pieejama šeit: https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-produktiem/1_Savstarpeja_atzisana

Informācija par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem Latvijā ir pieejama šeit: https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-produktiem/2_Tiesiskas_aizsardzibas_lidzekli

Informācija par citu valstu kontaktpunktiem ir pieejama šeit: https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition/contacts-list_en

Latvijā konsultācijas sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm nodrošina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039430
E-pasts: pcp@liaa.gov.lv