Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumiem Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums" un citiem normatīvajiem aktiem.

Valsts pārvaldes iekārtas likums (15.06.2010.)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums (11.12.2012. MK noteikumi Nr.857)

Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem (21.11.2006. MK noteikumi Nr.940)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis (03.09.2013. MK noteikumi Nr.716)

Par tiesībām lietot iestādes logo (20.01.2015. MK rīkojums Nr.24)

Tūrisma likums (01.02.2016.)