Pasākuma aktualitātes

Informācija par pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" tūrismam
Skatīt vairāk

Atbalstāmās darbības

Informācija par atbalstāmajām darbībām pasākuma ietvaros
Skatīt vairāk

Līgums par atbalsta saņemšanu

Informācija par atbilstības nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem līguma noslēgšanai
Skatīt vairāk

Maksājuma pieprasījums

Atbalsta piešķiršanas kārtība un iesniedzamie dokumenti
Skatīt vairāk

Atbalsta saņemšanas kārtība

Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība
Skatīt vairāk