Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētajās ES fondu programmās kā viena no nozarēm, kam nav paredzēts atbalsts, ir noteikta lauksaimniecības produktu primārā ražošanas nozare. Ierobežojums attiecas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 1. pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu.

"Primārā ražošana" ir primāro produktu ražošana vai audzēšana, tostarp ražas novākšana, slaukšana un saimniecībā audzētu dzīvnieku ražošana pirms nokaušanas. Tā iekļauj arī medības, zveju un savvaļas produktu vākšanu.

"Primārā ražošana" ir termins, ar kuru raksturo saimniecībā vai līdzīgā līmenī veiktās darbības, un tās ietver:

  • augu valsts produktu, tādu kā graudi, augļi, dārzeņi un garšaugi, ražošanu vai audzēšanu, kā arī minēto produktu pārvadāšanu, glabāšanu un apstrādi (ja produkti būtiski nemainās) saimniecībā un tālāku nogādāšanu uzņēmumā;
  • pārtikas ražošanai paredzētu dzīvnieku ražošanu vai audzēšanu saimniecībā un jebkuras ar to saistītās darbības, kā arī gaļas ražošanai paredzētu dzīvnieku nogādāšanu tirgū, kautuvē vai dzīvnieku pārvadāšana no saimniecības uz saimniecību;
  • gliemežu ražošanu vai audzēšanu saimniecībā un to iespējamo nogādi pārstrādes uzņēmumā vai tirgū;
  • slaukšanu un piena uzglabāšanu saimniecībā;
  • olu ražošanu un savākšanu ražotāja telpās, bet ne darbības, kas saistītas ar olu iesaiņošanu;
  • zveju, zvejniecības produktu pārvietošanu (tos būtiski neizmainot) uz kuģa (izņemot saldētavas vai zivju pārstrādes kuģus) un to nogādāšanu pirmajā cietzemes uzņēmumā (ieskaitot izsoles telpās). Tas ietver saldūdens zveju (upēs, ezeros) un saldūdens zivju apstrādi un pārvadāšanu;
  • zivju ražošanu un audzēšanu akvakultūras saimniecībās un to nogādi uzņēmumā;
  • dzīvu gliemeņu ražošanu un audzēšanu un to nogādi izplatīšanas centrā, attīrīšanas vai apstrādes uzņēmumā;
  • sēņu, ogu, gliemežu utt. vākšanu savvaļas apstākļos un to nogādi uzņēmumā.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.852/2004

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.178/2002

Skaidrojums par jēdzienu "Lauksamniecības produktu primārā ražošana"