Projekta apraksts

Inovāciju motivācijas programmas mērķis, īstenotās aktualitātes, attiecināmais finasējums.
Skatīt vairāk

Projekta rezultāti

Informācija par projekta "Inovāciju motivācijas programma" ieviešanu
Skatīt vairāk

Biznesa apmācības komersantiem

Apmācību komersantiem atbalsta apraksts, pieteikšanās un atlases kārtu rezultāti
Skatīt vairāk