Datums, Nr.

Līgumslēdzējpuse

Līguma priekšmets

Saturs

21.11.2022.

Nr. DL-2022/31
Sabīne Kazaka Deleģēšanas līgums Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības darbības nodrošināšanai Austrālijā

 

11.03.2022. Nr.DL-2022/13 Ilze Lācgalve Deleģēšanas līgums Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības darbības nodrošināšanai Kanādā
07.02.2022. Nr.DL-2022/7 Reinis Nikolajs Sīpols Deleģēšanas līgums Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības darbības nodrošināšanai Amerikas Savienotajās Valstīs
20.08.2021. Nr.DL-2021/27 Guntis Rubīns Deleģēšanas līgums Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības darbības nodrošināšanai Itālijā