Atbalsta mērķis

Veicināt darbinieku līderības prasmes un inovācijas vadības spējas uzņēmumos Latvijā, īpaši RIS3 jomās.

Regulējums

Ministru kabineta 10.05.2016. noteikumi Nr. 287 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.2. pasākuma "Inovāciju motivācijas programma" īstenošanas noteikumi”

Valsts atbalsta saņēmēji

Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēti komersanti, ievērojot Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem

Finansējums

Kopējais pieejamais finansējums 100 komersantu apmācībām līdz 2023. gada 31. decembrim – EUR 550 000

Atbalsta intensitāte

100% nefinansiāls atbalsts

Līgums par atbalsta sniegšanu

Attiecināmās darbības

Ekspertu konsultācijas un apmācību izmaksas

Neatbalstāmās nozares

Saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu” Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts"; Saskaņā ar NACE 2. red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības"; Saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings"; Saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļas "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļu "Azartspēles un derības".

Pasākumu regulējošie MK noteikumi

MK 10.05.2016. noteikumi Nr. 287 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.2. pasākuma "Inovāciju motivācijas programma" īstenošanas noteikumi”

Iekšējie noteikumi

Kārtība, kādā nosaka atbalsta saņēmējus, veic atbalsta saņēmēju atlasi un piešķir atbalstu

Grozījumi 2019. gada 24. janvārī

Grozījumi 2020. gada 24. janvārī

Grozījumi 2020. gada 24. jūlijā

5. grupas pieteikumu reģistrācija ir slēgta. (Pieteikšanās no 3. augusta līdz 17. augustam.) 

Vēršam uzmanību, ka būtiska nozīme ir pieteikuma iesniegšanas datumam. Gadījumā, kad vairāki projektu iesniegumi 2. pielikuma vērtēšanas procesā saņems vienādu punktu skaitu, tiks ņemta vērā projekta iesniegšanas secība. Vietu skaits ir ierobežots (20).

Kurš var pieteikties dalībai apmācībās?

Dalībai apmācībās var pieteikties uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītāji, potenciālie vadītāji un uzņēmumu īpašnieki ar vismaz divu gadu pieredzi uzņēmējdarbībā un labām angļu valodas zināšanām (valodas prasmes līmenim ir jābūt tādam, lai var bez grūtībām sekot teorijas izklāstam un iesaistīties praktisko semināru norisē).

Mini-MBA ir pasaules biznesa augstākās izglītības iestāžu lietots programmas formāts, kas filozofijā, saturā un mācību metodēs līdzinās biznesa administrācijas maģistru (Master of Business Administration, MBA) programmām. Apmācības ir būtiski īsākas, nekā augstskolu studiju programmas, taču intensīvākas nekā standarta interešu izglītības kursi.

Mācības ir bez maksas un vietu skaits ierobežots. 

Mācību norise

No 2020. gada 17. septembra līdz 11. decembrim un tās notiks latviešu un angļu valoda.

Klātienes nodarbības notiks ceturtdienu vakaros (18:00-21:00), piektdienās (9:00-18:00) un sestdienās (9:00-18:00. vai 9:00-12:00) ar 1 nedēļas pārtraukumu ik pēc divām nedēļām.

Pieteikšanās

Lai pieteiktos apmācībām, pretendentam ir jāiesniedz:

 • Pieteikuma anketa apmācībām
 • De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Papildinformācija pieejama šeit
  De minimis uzskaites veidlapai ir jābūt aizpildītai pieteikuma iesniegšanas brīdī pieteikuma veidlapā: 1. pielikumā 11. punktā vai 2. pielikuma 14. punktā jānorāda veidlapas numurs, ja netiek pievienota uzskaites veidlapas izdruka.

Elektroniska dokumenta formā noformētu projekta iesniegumu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, var iesniegt elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi monta.martini@liaa.gov.lv.

Pieteikumus var iesniegt arī pa pastu ar norādi “Pieteikums Biznesa apmācībām komersantiem inovācijas vadības spēju uzlabošanai”.

Piektās atlases kārtas ietvaros LIAA ir pieņēmusi lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu Mini-MBA apmācību maksas finansēšanai šādiem uzņēmumiem (saraksts aktualizēts 03.09.2020):

 • ABLabs SIA
 • Air Baltic Corporation AS
 • Anytec Production SIA
 • BeeSage SIA
 • Brabantia Latvia SIA
 • Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" SIA
 • CUBE Systems SIA
 • Digital Construction SIA
 • Digital Mind AS
 • EOF Consulting SIA
 • Exonicus SIA
 • Fintelligence SIA
 • FN-SERVISS SIA
 • Fortum Jelgava SIA
 • Intelligent Systems SIA
 • Lightspace Technologies SIA
 • SAF Tehnika AS
 • TESLA SIA
 • Veselības Centru Apvienība AS
 • WOLFTRIKE SIA

Ceturtās atlases kārtas ietvaros LIAA ir pieņēmusi lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu Mini-MBA apmācību maksas finansēšanai šādiem uzņēmumiem:

 • Flipful SIA
 • Exponential Technologies SIA
 • AVER Brokerage SIA
 • Bonava Latvija SIA
 • Verifone Baltic SIA
 • Lūzumpunkts SIA
 • Three L technologies SIA
 • Simone SIA
 • Optiwise SIA
 • Forho Usine SIA
 • Kompetences centrs SIA
 • Captomatic SIA
 • Kedeon Solutions SIA
 • MADARA Cosmetics AS
 • BITE Latvija SIA
 • Spodrība AS
 • ORVI SIA
 • HansaMatrix Innovation SIA
 • Balticovo AS
 • BSMS SIA

Trešās atlases kārtas ietvaros LIAA ir pieņēmusi lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu Mini-MBA apmācību maksas finansēšanai šādiem uzņēmumiem:

 • Rivers Digital
 • KATKOM
 • CatchSmart
 • MedHydrogel
 • Mensarius
 • Eco Baltia grupa
 • REHAD
 • Starkwood painting
 • Gateway Baltic
 • FM un D
 • ITSM Delivery
 • FCI Dogs
 • Ideas Motors Limited
 • NORDIC PLAST
 • OWL Technologies
 • GRINDEKS
 • ELVA BALTIC
 • IT IDEA
 • LAAGA
 • ADNAMA

 

Otrās atlases kārtas ietvaros LIAA ir pieņēmusi lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu Mini-MBA apmācību maksas finansēšanai šādiem uzņēmumiem:

 • Catchbox
 • Aerodium Technologies
 • Idea Bits Latvia
 • Canvas WAY
 • Aquafence Latvia
 • CMB
 • Latvijas valsts radio un televīzijas centrs
 • DIAMONDS FOOD GROUP
 • Atea Global Services
 • MeaWallet Latvia
 • Latvia MGI Tech
 • VIZULO
 • ATOM Tech
 • Olainfarm
 • Banalat
 • BIOMUND
 • Anatomy Next
 • MediAwake
 • REIKMAN
 • Kavitvana

Pirmās atlases kārtas ietvaros LIAA ir pieņēmusi lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu Mini-MBA apmācību maksas finansēšanai šādiem uzņēmumiem (saraksts aktualizēts 13.11.2018.):

 • Novikontas Jūras koledža
 • CENOS
 • TILDE
 • LETA
 • MAK IT
 • Eco Baltia vide
 • Spectre Latvia
 • Lattelecom
 • Pavasars Housing Construction
 • Lowtech
 • Files.fm
 • OnPlate
 • Lafivents
 • ANIMALS DIGITAL
 • UNIMARS DUTY-FREE SUPPLY
 • EDURIO LTD filiāle Latvijā
 • Tele2
 • PMF Group
 • Orkla Confectionery & Snacks Latvija
 • Preco

Līgumus par atbalsta piešķiršanu nav parakstījuši uzņēmumi Tieto Latvia, MMS COMMUNICATIONS LATVIA, Amber Coast Union. Līdz ar to iespēju apgūt Mini-MBA apmācību kursu iegūst trīs citi uzņēmumi - Orkla Confectionery & Snacks Latvija un PMF Group, Preco.

Montas Martini foto

Monta Martīni

Projektu vadītāja - Inovāciju atbalsta nodaļa
monta.martini [at] liaa.gov.lv

Apmācības tiek rīkotas LIAA projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, un tās līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis