Atbalsta pieteikumu iesniegšana

Pieteikumi tiek pieņemti no 2020. gada 2. janvāra līdz 2020. gada 31. janvārim.

Pieteikumus var iesniegt: 

  • sūtot uz elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā);
  • sūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē), adrese: Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442;
  • klātienē LIAA Pērses ielā 2, Rīgā, Klientu apkalpošanas nodaļā.

Dokumenti, kas jāiesniedz, lai pieteiktos atbalstam

Informācija par de minimis uzskaites veidlapas aizpildīšanumazā, vidējā komersanta statusa noteikšanu un saimniecisko darbību statistiskā klasifikāciju pieejami Programmu sadaļā Noderīgi

Atbalsta pieteikumu vērtēšana

  • Vispirms tiek izvērtēta pieteikuma atbilstība vērtēšanas kritērijiem. 
    Ja tajos iegūts pozitīvs vērtējums, jaunuzņēmuma pārstāvis tiek aicināts ierasties uz prezentācijas (pitch) sesiju, lai prezentētu savu biznesa ideju un inovatīvo produktu.
  • Uz prezentācijas (pitch) sesiju jāierodas četru dienu laikā pēc LIAA uzaicinājuma.
  • Prezentācijas (pitch) sesijas laikā jāsniedz prezentācija par biznesa ideju un inovatīvo produktu. Sesijas laikā tiks veikts audio ieraksts.

Lēmums par atbalsta piešķiršanu

  • Projektu vērtēšanu un savstarpējo salīdzināšanu sāk pēc atbalsta pieteikuma uzsaukuma pieņemšanas beigu datuma, t.i., pēc 2020. gada 31. janvāra.
  • Lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts līdz 2020. gada 21. februārim.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis