Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā ir pieejama publiskā VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datu bāze, kurā nodokļu maksātāji var iegūt izziņu par nodokļu (nodevu) parāda esamību vai neesamību, kā arī iegūt informāciju par darījuma partneru nodokļu (nodevu) parādu esamību vai neesamību.

Informācija par nodokļu (nodevu) parādniekiem