Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) sniegtie pakalpojumi pieejami valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Iestādes īstenotās programmas, kuru ietvaros iespējams izmantot pakalpojumus, pieejamas platformā business.gov.lv, kur notiek arī pieteikšanās tiem.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

Konsultācijas par LIAA pakalpojumiem un atbalsta programmām pieejamas:

Klātienes vai attālinātu (tiešsaistes) tikšanos jāpiesaka vismaz vienu darba dienu iepriekš.