ES fondu logo

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros turpina rīkot un sniegt atbalstu Latvijas uzņēmējiem dalībai LIAA organizētajās augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs.

LIAA augstu amatpersonu vizītes rīko par maksu - ar iespēju uzņēmumiem, kas kvalificējas atbalsta kritērijiem, pēc vizītes saņemt atbalstu dalības maksai un ceļa izdevumiem.

Dalība valsts vizītē ir iespēja Latvijas uzņēmējiem kopā ar Latvijas augstākajām amatpersonām iepazīt ārvalstu tirgus iespējas, prezentēt sevi, savus ražotos produktus un sniegtos pakalpojumus, atrast jaunus sadarbības partnerus un nest Latvijas vārdu pasaulē.

Plašāk par Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmu

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma atbalstu 2023. vidū tika apstiprināta Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programma. Tās mērķis - ar dažādu finansiālu un nefinansiālu stimulu palīdzību veicināt Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu (vidēji augsto, augsto tehnoloģiju un radošo industriju jomās) konkurētspēju, ilgtspējīgu izaugsmi, inovācijas, eksportu un jaunu darba vietu radīšanu.

Programmas atbalsta virzieni un apakšprogrammas

 1. Atbalsts eksportam (~24 milj. eiro)
  • Eksporta atbalsta darbību plāns - atbalsts dažādām eksporta darbībām jeb aktivitātēm, kas stiprina un atbalsta produkta un pakalpojuma eksportspēju 
  • Atbalsts starptautisku sporta pasākumu un izstāžu organizēšanai (Latvijā)
  • Kontaktu dibināšana ārvalstīs
  • Dalība nacionālajos stendos
  • Dalība tirdzniecības misijās un augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs
 2. Atbalsts biznesa inkubācijai (~33 milj. eiro)
 3. Atbalsts inovācijas motivācijai (4,16 milj. eiro)

Programmas mērķauditorija

Uzņēmumi, kas darbojas vidēji augsto, augsto tehnoloģiju un zināšanu ietilpīgo pakalpojumu nozarēs.

Programmas administrēšana

Programmu īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra saskaņā ar Centrālās finanšu līgumu aģentūras noslēgto vienošanos.

Programmas sasniedzamie mērķi (līdz 2027. gadam)

 • atbalstīti 700 eksportējoši uzņēmumi;
 • programmas īstenotājiem pieaudzis apgrozījums + 12%;
 • eksporta apjoma ikgadējs palielinājums +20%;
 • izveidotas 1000 jaunas darba vietas;
 • atbalstītie komersanti ik gadu nodokļos nomaksā 150 milj. eiro.