Lai komersants būtu tiesīgs saņemt valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniedzamo pakalpojumu sarakstā esošos pakalpojumus prioritārā kārtībā, nepieciešams Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā iesniegt iesniegumu par investīciju projekta atbilstību prioritārajam statusam, nosūtot elektroniski parakstītu iesnieguma veidlapu uz e-pasta adresi pasts@liaa.gov.lv, vai bez droša elektroniskā paraksta, nosūtot pa pastu uz LIAA, Pērses iela 2.

Iesnieguma veidlapas

Kritēriji investīciju projekta atbilstībai prioritārajam statusam

Komersanta īstenotā investīciju projekta atbilstību prioritārajam statusam ir tiesīgi saņemt Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēti komersanti (turpmāk – Komersanti), kuri veic ieguldījumus vienā no prioritāro investīciju projektu sektoriem, kuri atbilst Noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.5. apakšpunktā minētajām prasībām, kā arī, kuru īstenotā investīciju projekta ietvaros plānots sasniegt attiecināmos rādītājus par ieguldījumu apjomu, jaunradītām darba vietām, eksporta apjomu un ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā.

  • zināšanu ietilpīga bioekonomika;
  • biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija;
  • fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
  • viedā enerģētika un mobilitāte;
  • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
  • starptautisko biznesa pakalpojumu centru darbības nodrošināšana un pakalpojumu sniegšana;
  • būvniecība, transports un loģistika (ja šie sektori ir saistīti ar pakalpojumu un infrastruktūras nodrošināšanu šajā sarakstā iepriekšminēto sektoru uzņēmumiem, ievērojot MK noteikumu 5. punktā minētos nosacījumus.)