Projektu iesniegumu pieņemšana

No 2024. gada 10. jūnija līdz 2024. gada 10. jūlijam notiek projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta līdzfinansējuma konkursa "Ārvalstu filmu uzņemšana Latvijā" septītajā atlases kārtā.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks atbilstoši atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.173 "Kārtība, kādā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā tiek piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums" (grozīti ar Ministru kabineta 2024. gada 4. jūnija noteikumiem Nr.339 "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumos Nr.173 “Kārtība, kādā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā tiek piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums"").

Konkursa kārtas finansējumu veido LIAA plānotais 2024. gada valsts budžeta finansējums 500 000 eiro apmērā.

Iepazīties ar konkursa nolikumu var LIAA tīmekļvietnēs www.liaa.gov.lv un www.business.gov.lv.

Konkursa mērķis ir piesaistīt ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei un citām nozarēm, atbalstot ārvalstu filmu, t.sk. spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu, kā arī televīzijas filmu uzņemšanu Latvijā.

Projekta iesniegšana

Projekta iesniegumu noteiktā termiņā iesniedz vienā no sekojošiem veidiem:

  1. aizpildot pieteikuma formu valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv;
  2. elektroniska dokumenta formā, sūtot to uz e-pasta adresi: pasts@liaa.gov.lv, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti (dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu);
  3. elektroniska dokumenta formā sūtot uz LIAA e-adresi.

Reģistrācijas process Business.gov.lv