Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras valsts budžeta programmu un apakšprogrammu aktuālās tāmes skatīt Valsts kases mājaslapā www.kase.gov.lv sadaļā Pārskati un tāmes/ Valsts budžeta tāmes, saite: 
www.kase.gov.lv/parskati-un-tames/valsts-budzeta-tames

Ministrija: Ekonomikas ministrija
Iestāde: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra