Informācija par projektiem, kuros LIAA piedalās, lai gūtu aktuālāko informāciju no Eiropas partneriem, mācītos no to pieredzes un dalītos ar savu, kā arī kopīgi strādātu pie jauniem risinājumiem uzņēmējdarbības atbalsta jomā.