Dalība izstādē "Expo 2025" ir unikāla iespēja starptautiski pozicionēt Latviju kā valsti, kas vērsta uz tehnoloģiju un inovāciju attīstību. Vienlaikus tā ir iespēja Latvijas uzņēmumiem, piedaloties biznesa programmā, paplašināt savu kontaktu loku un tikties ar potenciālajiem sadarbības partneriem no daudzām pasaules valstīm.

Norise

Izstāde norisināsies no 2025. gada 13. aprīļa līdz 13. oktobrim. Izstādē piedalīsies 160 valstis un 9 starptautiskās organizācijas un plānots, ka to apmeklēs vairāk nekā 28,2 milj. viesu.

Dalībai "Expo 2025 Osaka" paredzēts veidot kopīgu Baltijas valstu paviljonu, kas sekmēs reģiona atpazīstamību un vienlaikus saglabās katras valsts individuālās programmas. Baltijas valstis "Expo 2025 Osaka" pārstāvēs Latvija un Lietuva, bet Igaunija lēmusi izstādē nepiedalīties. Latvija ir izvirzīta kā vadošā valsts Baltijas paviljona organizēšanā un paviljons tiks īrēts no izstādes organizatoriem. 

Latvija kā vadošā valsts ir pieteikusies uz B tipa moduļa/īrētu Baltijas paviljonu ar zemes gabala platību 450 m2, no kuriem praktiski izmantojamā platība paviljonā ir 300 m2.

2024. gada sākumā tiks izsludināts Baltijas paviljona ekspozīcijas saturiskā redzējuma (koncepcijas) un telpiskās vīzijas izstrādes un realizēšanas metu konkurss.

Mērķis

Izstādes mērķis ir veicināt starptautisko ekonomisko un diplomātisko sadarbību. Izstāde dos iespēju dalībvalstīm katrai savā unikālā veidā parādīt to sniegto ieguldījumu nākotnes izaugsmē caur sasniegumiem ekonomikā, tehnoloģijās, kultūrā un sociālajā dzīvē. Tāpat izstāde sniegs iespēju starptautiskajām organizācijām, nevalstiskajām organizācijām un nodibinājumiem rast sasaisti ar valstīm, dalīties ar idejām un viedokļiem.

Izstādē Japānā paredzēts uzsvērt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, tādēļ kā izstādes pamattēma definēta "Nākotnes sabiedrības veidošana mūsu dzīvei" (Designing Future Society for Our Lives) ar trim apakštēmām:

  • "Dzīvību glābšana" (Saving Lives);
  • "Dzīvju spēcināšana" (Empowering Lives);
  • "Dzīvju savienošana" (Connecting Lives).

Izstādes organizatori Baltijas paviljonam ir apstiprinājuši dalības apakštēmu "Dzīvību glābšana", kura fokusējas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību, ievērojot augstus vides standartus.

Biznesa programma

Papildus Latvijas dalībai kopīgajā Baltijas paviljonā, tiks veidota atsevišķa biznesa programma, kur Latvijas uzņēmumiem būs iespēja piedalīties nozaru izstādēs, tirdzniecības misijās, vizītēs u.c. pasākumos. Plašāka informācija par iespējām piedalīties sekos, jo biznesa programma ir sagatavošanas stadijā.

Vairāk informācijas par "Expo 2025" – https://www.expo2025.or.jp/en/

"Expo 2025" laikā organizatori plāno tematiskās nedēļas, kuru programmas vēl tiek izstrādātas.

Lāsmas Līdakas foto

Lāsma Līdaka

Expo paviljona direktore
lasma.lidaka [at] liaa.gov.lv

Ziņas

Aicinām biotehnoloģiju nozares uzņēmumus pieteikties tirdzniecības misjai Japānā

Līdz 6. jūnijam uzņēmumi aicināti pieteikties tirdzniecības misijai, kas norisināsies 2024. gada 7.–11. oktobrī Osakā un Jokohamā.

Uzzināt vairāk

Ilustratīvs attēls
sieviete tur rokā Latvijas karogu
LIAA pasākuma atspoguļojums
Japānas datu vizualizācija
expo osaka
expo osaka
foodex

Japāna ir nozīmīgs Latvijas tirdzniecības partneris Āzijā. Abu valstu attiecības raksturo pozitīva dinamika ekonomikā un regulāra uzņēmēju sadarbība, kā arī sadarbība starptautiskās organizācijās, starp pilsētām, institūcijām un parlamentiem.

Pēdējo gadu laikā starp abām valstīm ir parakstīti sadarbības memorandi tūrisma un patērētāju tiesību aizsardzības jomās, tādējādi liekot pamatu tālākai sadarbībai šajās jomās. Latvijā esošais jaunuzņēmumu regulējums un potenciāls, kas saistās ar IT jomas izaugsmi un digitalizācijas piedāvātajām iespējām, paver jaunus sadarbības modeļus ar Japānas valsts un privāto sektoru.

2022. gadā Latvijas kopējais tirdzniecības apgrozījums ar Japānu bija 123 milj. eiro, kas ierindoja Japānu 43. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru starpā. Kopējais eksports uz Japānu bija 86 milj. eiro, kas veido 0,3% no Latvijas kopējā eksporta, savukārt preču un pakalpojumu imports – 37 milj. eiro, kas veido 0,1% no Latvijas importa.

Galvenās Latvijas eksporta preces uz Japānu ir koksne un tās izstrādājumi (61% no kopējā eksporta 2022. gadā), kūdra un optiskās ierīces. Visvairāk no Japānas ieved plastmasas un gumijas izstrādājumus, mašīnas, mehānismus un elektriskās iekārtas un ķīmiskās rūpniecības produkciju.

Latvija Japānai var sniegt pievilcīgas sadarbības un perspektīvākās investīciju iespējas tādās sadarbības jomās:

  • IKT
  • Viedie materiāli & inženiertehnoloģijas
  • Viedā enerģētika
  • Biomedicīna, farmācija & biotehnoloģijas
  • Bioekonomika (kokapstrāde, pārtika)
  • transports un loģistika
  • tūrisms.

JETRO J-Bridge biznesa platforma attiecību veidošanai ar Japānas partneriem īpaši digitālās jomas un viedās enerģētikas jomas uzņēmumiem. JETRO ir Japānas ārējās tirdzniecības organizācija ar mērķi veicināt japāņu uzņēmumu sadarbību eksportā un investīcijās ar ārvalstu partneriem.  
Vairāk informācijas: https://www.jetro.go.jp/en/j-bridge/

EU Gateway Japan biznesa orientēta informācija par Japānu un ES organizētas biznesa misijas mērķētās nozarēs: vides un enerģijas jomas saistītās tehnoloģijas, veselības aprūpe un medicīnas tehnoloģijas, būvniecība un būvniecības tehnoloģijas, IKT, mode un interjera dizains.
Vairāk informācijas: https://www.eu-japan.eu/eubusinessinjapan/library/trainings/eu-gateway-to-japan

Iepriekšējā pasaules izstāde "EXPO 2020" tika aizvadīta Dubaijā Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), kurā Latviju pārstāvēja 443 uzņēmumi. Izstādes laikā, kura norisinājās no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. martam, tika noorganizētas 13 dažādu nozaru tirdzniecības misijas un 10 nacionālie stendi. Kopš 2021. gada eksporta apjoms uz AAE pieaudzis par 52%. Izstādes laikā tika uzsākti tiešie Air Baltic lidojumi uz Dubaiju un tūristu skaits no AAE pieaudzis par 49%. Tāpat izstādes norises laikā panākta vienošanās par kopīga abu valstu investīciju fonda izveidi, bet Latvijas Eksportētāju asociācija “The Red Jackets” parakstīja saprašanās memorandu ar Šārdžas Izpētes, tehnoloģiju un inovāciju parku, kurš apvieno 14 AAE labākās universitātes. Papildus tiešajiem ieguvumiem no sadarbības ar AAE tika stiprinātas saites arī ar citām reģiona valstīm, īpaši ar Saūda Arābiju, kas ir nozīmīgākais ekonomiskais spēks Tuvo Austrumu reģionā.