Sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu (MVK) definīcija

Komersanti, kas atbilst Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.651/2014 1. pielikumā noteiktajai definīcijai. Šī definīcija tiek iekļauta visās EK programmās, kas attiecas uz MVK atbalstu.

Definīcijā uzmanība tiek pievērsta ne tikai darbinieku skaita un finanšu robežvērtībām, pēc kurām nosaka uzņēmumu kategoriju, bet arī tam, vai uzņēmums, kas pretendē uz MVK statusu, ir saistīts ar citiem uzņēmumiem, t.i., gan tam, kam pieder kapitāla daļas vai balsstiesības uzņēmumā, gan arī tam, vai šim uzņēmumam un tā īpašniekiem pieder kapitāla daļas vai balsstiesības citos uzņēmumos.

Pamatojoties uz uzņēmumu savstarpējo saistību, uzņēmumi tiek iedalīti 3 grupās: autonomie uzņēmumi, partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi. Definīcijā tiek ņemts vērā uzņēmuma iespējas nodrošināt sevi ar finanšu līdzekļiem, piemēram, uzņēmums, kurš saistīts ar citiem uzņēmumiem ar lielākiem finanšu līdzekļiem, var pārsniegt MVK kritērijus un neklasificeties kā MVK.

Komersants tiek vērtēts atbilstoši statusam, kāds tas ir uz izvērtēšanas brīdi.

Centrālās finanšu līguma aģentūras veidots informatīvs materiāls par MVK un GNU statusa noteikšanu.

Nosakot komersanta statusu, ir jāņem vērā dati par pēdējo noslēgto finanšu gadu (darbinieku skaits, apgrozījums, bilances kopsumma). Jaundibinātiem uzņēmumiem ir jāņem vērā dati par operatīvā pārskata periodu. Nosakot komersanta statusu, jāņem vērā arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi. Darbinieku skaits ir primārais rādītājs pēc kura nosaka MVK statusu.

MVK statusa noteikšana

Nosakot komersanta statusu, ir jāņem vērā dati par pēdējo noslēgto finanšu gadu (darbinieku skaits, apgrozījums, bilances kopsumma). Jaundibinātiem uzņēmumiem ir jāņem vērā dati par operatīvā pārskata periodu. Nosakot komersanta statusu, jāņem vērā arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi.

Partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi

Par saistītiem uzņēmumiem uzskata arī tos, kuros izšķirošo ietekmi nodrošina vienas un tās pašas fiziskās personas. Pamatojoties uz EK regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 3. panta 3. punkta c) apakšpunkta un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1. panta 18. punkta f) apakšpunkta, pārbaudot komersantu saistību, tiek ņemti vērā ne tikai dalībnieki, bet arī amatpersonas – valdes locekļi un viņu pārstāvības tiesības.

    MVK deklarācijas aizpildīšanas piemēri:

    Saistošie normatīvie akti: