Kas mēs esam?
LIAA Tehnoloģiju biznesa centrs ir Tava iespēja izveidot savu tehnoloģiju uzņēmumu. Ja tev ir vēlme izmēģināt sevi uzņēmējdarbībā un nav komandas un nav kāds, no kā smelties iedvesmu, nav idejas, bet ir padziļinātas zināšanas, kompetence, pieredze tehnoloģijas vai produkta radīšanā, tad mēs, Tehnoloģiju biznesa centrs, esam Tava iespēja!

Tehnoloģiju biznesa centrā (TBC) gaidām jaunos profesionāļus, zinātniekus vai studentus, lai palīdzētu droši eksperimentēt, satikt savas jomas mentoru un dotu iespēju tīkloties ar līdzīgi domājošiem biznesa ideju attīstītājiem. Mūsu absolūtā prioritāte ir tavai idejai svarīgāko pieņēmumu validācija, lai paātrinātu mācīšanās procesu un kāpinātu tavas idejas potenciālo pieprasījumu.

Mēs piedāvājam iesaistīties Inovāciju akadēmijā, kur var smelties iedvesmu un padziļinātas zināšanas savas globāli konkurētspējīgas idejas attīstībai, kā arī saņemt 100% finansiālo atbalstu prototipēšanai, lai validētu savas biznesa idejas un tehnoloģisko hipotēžu dzīvotspēju un potenciālu.

TBC komanda īstenos dažādus seminārus, ideju darbnīcas, tīklošanās seminārus jaunu biznesa ideju attīstītāju piesaistei, inovatīvas uzņēmējdarbības izveides un attīstības veicināšanai, starptautiskas pieredzes pārnesei un TBC mērķrādītāju sasniegšanai.

TBC kopā ar sadarbības partneriem Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti, pašvaldībām un valsts kapitālsabiedrībām organizēs hakatonus, jaunu inovatīvu un tehnoloģiski intensīvu ideju atlasei, komandu izveidei, mērķauditorijas sasniegšanai.

TBC misija

Kļūt par efektīvāko biznesa un tehnoloģisko hipotēžu validēšanas platformu agrīnās stadijas jaunuzņēmumiem

TBC vīzija

Tehnoloģiju biznesa centrs ir pirmais solis jaunajam biznesa idejas autoram

TBC mērķis

Tehnoloģiju biznesa centra mērķis ir atbalstīt un attīstīt biznesa ideju attīstītāju uzņēmējdarbības prasmes, zināšanas un domāšanu Latvijas mazajos un vidējos uzņēmumos ar augstu tehnoloģisko intensitāti.

Nāc ciemos un uzzini vairāk. Mēs atrodamies Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Rīgā, Jelgavas ielā 3. Ja kādi jautājumi – sazinies ar mums pa tālruni +371 22839439 vai raksti uz tbc@liaa.gov.lv.

Ko paveiksim?
Līdz 2024. gada 30. aprīlim Tehnoloģiju biznesa centrs piesaistīs vismaz 98 biznesa ideju attīstītājus apmācībām un sniegs atbalstu vismaz 30 prototipu izstrādei. Izveidosim koprades un satikšanās vietu tehnoloģiju radītājiem. Pulcēsim kopienā un apvienosim zinošos un darboties gribošos biznesa ideju attīstītājus.
Video

Finansējums
TBC kopējais finansējums ir 2 000 000 EUR ar 100% atbalsta intensitāti Norvēģijas atbalsta instrumenta ietvarāTBC ir iekļauts LIAA Biznesa inkubatoru departamenta struktūrvienībā.

TBC komanda

Dr. Andrejs Berdņikovs

LIAA Tehnoloģiju biznesa centra vadītājs. Kā vadošais pētnieks, pētnieks vai datu analītiķis Andrejs piedalījies vairāk nekā 15 fundamentālo un lietišķo pētījumu projektos, tajā skaitā Eiropas Komisijas 6. Ietvara programmas, 7. Ietvara programmas un Horizon 2020 atbalstītos pētījumos, kā arī daudzos sociālajos un mediju projektos. Kopš 2008. gada viņš aktīvi strādā tekstizraces, automātiskās kontentanalīzes un prognozējošās analītikas laukā, analīzē izmantojot R (kopš 2008. gada), Python (kopš 2015. gada) un Julia (kopš 2019. gada) programmēšanas valodas. Viņa īpašās intereses ir ētiskais mākslīgais intelekts un taisnīgie algoritmi.

Andrejs ir Fulbraita zinātnieku programmas (Fulbright Scholar Program) absolvents, kā arī bija Baltijas-Amerikas Brīvības fonda (BAFF) pētnieku programmas (BAFF Research Scholar Program) stipendiāts un Eiropas Sociālā fonda (ESF) mērķstipendijas saņēmējs.

Klāvs Balamovskis

LIAA Tehnoloģiju biznesa centra komunikācijas vadītājs. Kopš 2015. gada Klāvs strādā, kā pasniedzējs prezentācijas un publiskās uzstāšanās prasmju jomā un ir SIA “Komercizglītības centrs” lektors. Profesionālā pieredze ir bijusi saistīta arī ar projektu vadību un mārketinga projektu vadību dažādās nozarēs – izglītība, kultūra, IKT, u.c., strādājot VSIA “Latvijas Koncerti” un SIA “SAF Tehnika”. Klāvs ir ieguvis Latvijas Kultūras akadēmijas humanitāro zinātņu bakalaura grādu projektu vadībā, papildinājis zināšanas IT projektu vadībā studējot Latvijas Universitātē (Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs), kā arī University of Illinois tiešsaistes studijās apguvis digitālā mārketinga specializāciju.

Vineta Šnore

Vecākā projektu vadītāja ar pieredzi MVK konsultēšanā par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības projektu ieviešanu, izstrādājot jaunus kopīgus produktus un pakalpojumus, kā arī ar pieredzi komunikācijā par programmā un projektos sasniegto. Interreg Igaunijas-Latvijas programma 2014-2020 ir finansējusi vismaz 20 jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi.

Krista Jegorova

Vecākā projektu vadītāja ar pieredzi projektu vadībā, darbojoties Baltijas modes federācijā, kur 2017. līdz 2020. gadam vadot Eiropas vadošo modes atbalsta organizāciju sadarbības projektu UNITED FASHION Baltijas reģionā. Un no 2020. līdz 2021. gadam darbojusies LIAA Jūrmalas biznesa inkubatorā, sniedzot atbalstu jaunajiem uzņēmējiem.

Marija Prikule

Vecākā projektu vadītāja finanšu jomā. Marija ir ieguvusi profesionālo bakalaura un maģistra grādu Rīgas Tehniskajā universitātē Muitas un nodokļu administrēšanas programmā. No 2012. līdz 2022. gadam profesionālā pieredze ietvēra ārvalstu palīdzības programmu līdzfinansēto muitas modernizācijas projektu pieteikumu izstrādi un projektu koordinēšanu, kā arī darbu starptautiskās sadarbības un Eiropas lietu jomā.