Kas mēs esam?

Tehnoloģiju biznesa centrā (TBC) atbalsta jaunos profesionāļus, zinātniekus vai studentus, lai palīdzētu droši eksperimentēt, satikt savas jomas mentorus un dotu iespēju tīkloties ar līdzīgi domājošiem biznesa ideju attīstītājiem. TBC prioritāte ir biznesa idejai svarīgāko pieņēmumu validācija, lai paātrinātu mācīšanās procesu un kāpinātu idejas vērtību un potenciālo pieprasījumu.

TBC realizēja divas programmas - "Inovāciju akadēmija", kur dalībnieki smēlās iedvesmu un padziļināja zināšanas savas globāli konkurētspējīgas idejas attīstībai,  un prototipēšanas programmu "PROTOTECH", kurā ar 100% finansiālo atbalstu un sadarbojoties ar zinātnes un pētniecības iestādēm  izstrādāja prototipus, lai validētu savas biznesa idejas un tehnoloģisko hipotēžu dzīvotspēju un potenciālu.

TBC komanda īstenoja dažādus seminārus, ideju darbnīcas, tīklošanās seminārus jaunu biznesa ideju attīstītāju piesaistei, inovatīvas uzņēmējdarbības izveides un attīstības veicināšanai, starptautiskas pieredzes pārnesei un TBC mērķrādītāju sasniegšanai.

TBC kopā ar sadarbības partneriem Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti, pašvaldībām un valsts kapitālsabiedrībām organizēja hakatonus, jaunu inovatīvu un tehnoloģiski intensīvu ideju atlasei, komandu izveidei, mērķauditorijas sasniegšanai.

TBC misija

Kļūt par efektīvāko biznesa un tehnoloģisko hipotēžu validēšanas platformu agrīnās stadijas jaunuzņēmumiem.

TBC vīzija

Tehnoloģiju biznesa centrs ir pirmais solis jaunajam biznesa idejas autoram.

Ko paveicām?

Līdz 2024. gada 30. aprīlim Tehnoloģiju biznesa centrs piesaistīja vismaz 98 biznesa ideju attīstītājus apmācībām un sniedza atbalstu 30 prototipu izstrādei. Tika izveidota koprades un satikšanās vietu tehnoloģiju radītājiem. TBC izveidoja kopienu, apvienojot zinošos un darboties gribošos biznesa ideju attīstītājus.

TBC komanda

Andrejs Berdņikovs

Tehnoloģiju biznesa centra vadītājs
andrejs.berdnikovs [at] liaa.gov.lv

LIAA Tehnoloģiju biznesa centra vadītājs. Kā vadošais pētnieks, pētnieks vai datu analītiķis Andrejs piedalījies vairāk nekā 15 fundamentālo un lietišķo pētījumu projektos, tajā skaitā Eiropas Komisijas 6. Ietvara programmas, 7. Ietvara programmas un Horizon 2020 atbalstītos pētījumos, kā arī daudzos sociālajos un mediju projektos. Kopš 2008. gada viņš aktīvi strādā tekstizraces, automātiskās kontentanalīzes un prognozējošās analītikas laukā, analīzē izmantojot R (kopš 2008. gada), Python (kopš 2015. gada) un Julia (kopš 2019. gada) programmēšanas valodas. Viņa īpašās intereses ir ētiskais mākslīgais intelekts un taisnīgie algoritmi.

Andrejs ir Fulbraita zinātnieku programmas (Fulbright Scholar Program) absolvents, kā arī bija Baltijas-Amerikas Brīvības fonda (BAFF) pētnieku programmas (BAFF Research Scholar Program) stipendiāts un Eiropas Sociālā fonda (ESF) mērķstipendijas saņēmējs.

Vecākā projektu vadītāja ar pieredzi MVK konsultēšanā par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības projektu ieviešanu, izstrādājot jaunus kopīgus produktus un pakalpojumus, kā arī ar pieredzi komunikācijā par programmā un projektos sasniegto. Interreg Igaunijas-Latvijas programma 2014-2020 ir finansējusi vismaz 20 jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi.

Kristīne Tereško

Vecākā projektu vadītāja
kristine.teresko [at] liaa.gov.lv

Vecākā projektu vadītāja ar pieredzi biznesa inkubatoru darbībā un ideju autoru izaugsmes veicināšanā. Šobrīd atbild par apmācību programmas "Inovāciju Akadēmija" administrēšanu, kā arī pasākumu organizēšanu un sadarbību ar universitātēm. Kristīne ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu mākslā produktu dizainera specialitātē Liepājas Universitātē, kā arī ieguvusi maģistra grādu izglītības zinātnēs maģistra studiju programmā Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai Latvijas Universitātē, padziļināti pētot izglītojamo kognitīvo noslodzi virtuālās realitātes vidē.

Marija Prikule

Vecākā projektu vadītāja
marija.prikule [at] liaa.gov.lv

Vecākā projektu vadītāja finanšu jomā. Marija ir ieguvusi profesionālo bakalaura un maģistra grādu Rīgas Tehniskajā universitātē Muitas un nodokļu administrēšanas programmā. No 2012. līdz 2022. gadam profesionālā pieredze ietvēra ārvalstu palīdzības programmu līdzfinansēto muitas modernizācijas projektu pieteikumu izstrādi un projektu koordinēšanu, kā arī darbu starptautiskās sadarbības un Eiropas lietu jomā.