2021. gada 7. janvāris

Apstiprināti Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2020. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” noteikumi, kuri paredz, ka programmā uzņēmējiem būs pieejams finansējums 14,7 miljonu eiro apmērā inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai. Plašāka informācija pieejama tīmekļvietnes Jaunumu sadaļā.

Lai spētu savienot ilgtspējīgus risinājumus ar uzņēmumiem no visas pasaules, programmas partneris “Innovation Norway” ir izveidojis digitālo platformu – The Explorer, kurā atrodami Norvēģijas labākie tehnoloģiju uzņēmumi. Šī platforma ir lielisks instruments, lai sameklētu iespējamos un potenciālos projekta partnerus. The Explorer satuvinās starptautiskos uzņēmumus ar Norvēģijas uzņēmumiem, kuriem ir ilgtspējīgi risinājumi. Ilgtspējības risinājumi ir pieejami dažādās nozarēs – enerģijas, okeāna rūpniecības, augsto tehnoloģiju, veselības, bioresursu un dabas resursu, arhitektūras un būvniecības, viedās pilsētas, cirkulārās ekonomikas un pārtikas ražošanas nozarē.

Reģistrētie lietotāji var brīvi sazināties ar uzņēmumiem un kopīgi izpētīt turpmākās biznesa iespējas.

Aktuālā informācija par EEZ un Norvēģijas grantiem pieejama tīmekļvietnē Norwaygrants.lv

2020. gada 15. oktobrī LIAA organizēja programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” tiešsaistes atklāšanas pasākumu. Pasākuma laikā dalībniekus iepazīstināja ar galvenajām programmas aktivitātēm, atbalstāmajām jomām, pieejamo finansējumu un atbalsta intensitāti. Atklāšanas pasākuma video ieraksts pieejams LIAA Youtube kontā.

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie normatīvo aktu izstrādes, lai iespējami drīzā laikā varētu uzsākt projektu pieņemšanu. Pirmie uzsaukumi varētu tikt plānoti 2021. gada sākumā.

11. augustā Ministru kabinetā tika apstiprināti Norvēģijas grantu programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas, mazie un vidējie uzņēmumi” divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas noteikumi. Šīs programmas īstenošanu nodrošina LIAA. Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu mērķis ir pilnveidot sadarbību un uzlabot savstarpējās zināšanas un izpratni starp Latviju un Norvēģiju “zaļo” inovāciju, dzīves kvalitāti.

Tiek parakstīts līgums starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Norvēģijas grantu programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas, mazie un vidējie uzņēmumi” ieviešanu Latvijā. Šīs programmas īstenošanu nodrošinās LIAA un tā sniegs iespēju uzņēmumiem piesaistīt līdzfinansējumu 35% līdz 70% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām zaļo tehnoloģiju un inovāciju ieviešanai.

Kopējais programmas finansējums uzņēmumu atbalstam ir 14,7 miljoni eiro, no kuriem Norvēģijas piešķīrums ir 12,5 miljoni eiro, bet Latvijas līdzfinansējums ir  2,2 miljoni eiro. 

Programmas īstenošanu nodrošina LIAA, un tā tiks īstenota līdz 2024. gada 30. aprīlim.