Datums 29. aprīlis, 2021
Laiks15.00–17.30
Vieta Tiešsaiste, Platforma REMO

Aicinām mazos un vidējos komersantus, kas plāno pieteikties atbalstam Norvēģijas grantu programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un MVU” ietvaros, pieteikties tīklošanās tiešsaites pasākumam divpusējās sadarbības veicināšanai ar mērķi piesaistīt Norvēģijas projekta partneri/us projekta īstenošanai.

Partnerība ļauj apvienot spēkus, zināšanas un prasme. Sekmīgai partnerībai ir ļoti būtiski precīzi identificēt sadarbības mērķus, katra partnera pienākumus un atbildību, kas būs nozīmīgi kopīga projekta rezultātu sasniegšanā.

Pasākuma mērķis ir veicināt Latvijas komersantu un Norvēģijas zinātnisko institūciju sadarbību un uzlabot savstarpējās zināšanas un izpratni zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās, piesakoties Norvēģijas grantu atbalstam.

Tuvāko atklātā konkursa “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” uzsaukumu plānots izsludināt 2021. gada aprīlī. Sīkāka informācija par atklāto konkursu pieejama LIAA tīmekļvietnē.

Tīklošanās pasākumā būs iespēja uzaicināt potenciālos sadarbības partnerus uz individuālo tikšanos, kā arī būs iespēja pievienoties atvērtajām diskusijām ar citiem pasākuma dalībniekiem, lai apmainītos viedokļiem, iesaistītos jautājumu apspriešanā un atrastu jaunus sadarbības partnerus.

Pasākumam varēs pieteikties ierobežots komersantu skaits (50 komersanti), un pieteikšanās tiks slēgta brīdī, kad tiks sasniegts maksimālais pieteikumu skaits.

Pasākumu organizē LIAA ar programmas partneri "Innovation Norway", sadarbībā ar Norvēģijas vēstniecību Latvijā un Norvēģijas Tirdzniecības kameru Latvijā.

Pirms tiešsaistes tīklošanās pasākuma tiks organizēts informatīvs seminārs “Partneris Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un MVU” ietvaros”. Seminārs norisināsies 2021. gada 13. aprīlī. Informācija par semināra norisi tiks publicēta. Tikmēr par partnerību programmas ietvaros var iepazīties programmas apakšsadaļā "partnerība" .

Lai pieteiktos pasākumam, lūdzam aizpildīt pieteikšanās formu angļu valodā.

Darba valoda – angļu.
Dalība – bez maksas.