Kvalificēts riska kapitāla investors (turpmāk investors) ir persona vai lietu kopība, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem, proti, ir:

  1. persona vai lietu kopība, kas reģistrēta kā alternatīvo ieguldījumu fonds vai fonda pārvaldnieks Latvijā atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumam vai citā valstī atbilstoši līdzvērtīgam normatīvajam regulējumam par alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku reģistrēšanu un licencēšanu un pēdējo triju gadu laikā no investora pieteikuma iesniegšanas dienas veikusi tieši vai, ja investors ir fonda pārvaldnieks, ar tā pārvaldītā fonda starpniecību agrīnās stadijas riska kapitāla ieguldījumu vismaz trijās kapitālsabiedrībās un vismaz 30 000 eiro apmērā katrā, investora līdzdalībai nepārsniedzot 30 procentus no kapitālsabiedrības pamatkapitāla;
  2. juridiskā persona, kas pēdējo triju gadu laikā no investora pieteikuma iesniegšanas dienas īstenojusi vismaz triju tādu īstermiņa (ne vairāk kā 12 mēneši) pasākumu un darbību kopumu, kura ietvaros nodrošinātas lietpratēju konsultācijas pircēju, piegādātāju, partneru un investoru piesaistīšanai ar mērķi izstrādāt, izpētīt, novērtēt, apstiprināt un attīstīt produktu vai pakalpojumu, vai biznesa darbības modeli, veicināt ieiešanu tirgū (akcelerācijas programma), un veikusi agrīnās stadijas riska kapitāla ieguldījumu vismaz 10 kapitālsabiedrībās un vismaz 15 000 eiro apmērā katrā, investora līdzdalībai nepārsniedzot 15 procentus no kapitālsabiedrības pamatkapitāla;
  3. fiziskā persona, kas ieguvusi komercdarbības pieredzi un no tai piederošiem finanšu līdzekļiem pēdējo piecu gadu laikā no investora pieteikuma iesniegšanas dienas veikusi agrīnās stadijas riska kapitāla ieguldījumu vismaz divās kapitālsabiedrībās ja tā nav ar šīm kapitālsabiedrībām saistīta persona Komerclikuma 184.1 panta izpratnē vismaz 15 000 eiro apmērā katrā, bet kopumā ne mazāk kā 60 000 eiro, investora līdzdalībai nepārsniedzot 30 procentus no kapitālsabiedrības pamatkapitāla.

    Par investoram piederošiem līdzekļiem nav uzskatāmi saņemtie aizņēmumi.
    Iepriekšminētajām personām ir jābūt starptautiskā riska kapitāla investoru tīklā;
  4. juridiskā persona, no kuras kapitāla daļām vairāk nekā 50 procenti ir tādu personu turējumā, no kurām katra pēdējo piecu gadu laikā no investora pieteikuma iesniegšanas dienas ir veikusi agrīnās stadijas riska kapitāla ieguldījumu vismaz divās kapitālsabiedrībās ja tā nav ar šīm kapitālsabiedrībām saistīta persona Komerclikuma 184.1 panta izpratnē vismaz 15 000 eiro apmērā katrā, bet kopumā ne mazāk kā 60 000 eiro, investora līdzdalībai nepārsniedzot 30 procentus no kapitālsabiedrības pamatkapitāla.
    Iepriekšminētajām personām ir jābūt starptautiskā riska kapitāla investoru tīklā.

Pieteikšanās kārtība

2017. gada 7. februāra MK noteikumos Nr.74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība".

Pieteikuma veidlapa riska kapitāla investora iekļaušanai kvalificēto riska kapitāla investoru sarakstā