Eiropas Reģionālas attīstības fonda vizuālo elementu ansamblis
Pieteikumu pieņemšana

Inkubācija: uzņemšana jauniem uzņēmumiem ir noslēgusies.

Pirmsinkubācija: nākamā uzņemšana Pirmsinkubācijas programmai norisināsies no 2023. gada 1. marta līdz 20. martam. Informējam, ka saņemto pieteikumu izskatīšana tiks uzsākta, sākot ar 21.03.2023.

Pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas atbalstam notiek periodiski divas reizes gadā. Tuvākā dalībnieku uzņemšana 2023. gadā būs no 1. marta līdz 20. Martam.

Lai aizpildītu pieteikumu, biznesa idejas autors vai uzņēmums izvēlas sev piederīgo biznesa inkubatoru.

LIAA biznesa inkubatoru atrašanās vietas

Pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas programmā

Biznesa inkubators Pieteikumu pieņemšana Plānotais konsultatīvās
sēdes datums (
ja attiecas)
Maksimālais pirmsinkubācijas
atbalsta saņemšanai
apstiprināmais pretendentu skaits
Kuldīgas BI Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam.  tiks precizets tiks precizets
Talsu AV Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam. tiks precizets tiks precizets
Liepājas BI Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam.  tiks precizets tiks precizets
Saldus AV Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam.  tiks precizets tiks precizets
Ventspils BI Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam. tiks precizets tiks precizets
Jūrmalas BI Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam.  tiks precizets tiks precizets
Tukuma AV Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam. tiks precizets tiks precizets
Ogres BI Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam. tiks precizets tiks precizets
Jēkabpils AV Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam.  tiks precizets tiks precizets
Siguldas BI Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam.  tiks precizets tiks precizets
Radošo industriju BI Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam. tiks precizets tiks precizets
Jelgavas BI Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam. tiks precizets tiks precizets
Bauskas AV Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam. tiks precizets tiks precizets
Madonas BI Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam. tiks precizets tiks precizets
Gulbenes AV Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam. tiks precizets tiks precizets
Alūksnes AV Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam. tiks precizets tiks precizets
Valmieras BI Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam. tiks precizets tiks precizets
Cēsu AV Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam. tiks precizets tiks precizets
Smiltenes AV Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam. tiks precizets tiks precizets
Rēzeknes BI Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam. tiks precizets tiks precizets
Daugavpils BI Pieteikumu saņemšana no 1. Līdz 20. Martam. tiks precizets tiks precizets

BI – biznesa inkubators; AV – atbalsta vienība; * papildus datums atkarībā no pieteikumu skaita

Pieteikšanās pirmsinkubācijai

Fiziskām personām (ideju autoriem) jāiesniedz:

Uzņēmumam jāiesniedz:

 • Pieteikums pirmsinkubācijai (veidlapa aizpildāma elektroniski business.gov.lv portālā – pieejama no 2023. gada 1. marta)
 • 1. pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • 2. pielikums atbilstība MVK (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • Komandas vadošo personu CV (pievieno veidlapas pielikumā business.gov.lv portālā)
 • Papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati utt.) (pievieno veidlapas pielikumā business.gov.lv portālā)

Papildinformācija par de minimis pieejama sadaļā Noderīgi

Pieteikuma iesniegšana un izvērtēšana

 1. Izveido lietotāja profilu portālā business.gov.lv (video pamācība šeit)
 2. Pieteikuma veidlapu aizpilda un iesniedz portālā business.gov.lv
 3. E-pastā tiek saņemts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu.
 4. Pieteikums tiek izvērtēts. Ja paredzēts, tad biznesa ideja tiek prezentēta konsultatīvās komisijas sēdē.
 5. Tiek saņemts lēmums par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Visus pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtē izvēlētā biznesa inkubatora darbinieks. Ja pieteikums ir uzņemšanai inkubācijas programmā (atsevišķos gadījumos arī pirmsinkubācijas) programmā, to izvērtē arī konsultatīvā komisija, ko veido uzņēmējdarbības profesionāļi. Saskaņā ar LIAA izstrādāto kārtību un vērtēšanas kritērijiem pieteikumu izvērtēšana norit maksimāli trīs posmos.

Lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu pirmsinkubācijai (izņemot dažos inkubatoros, kur pirmsinkubācijas izvērtēšanu veic arī konsultatīvā komisija) pieņem uzreiz pēc pirmā posma izvērtēšanas. Jāņem vērā, ka katrā no pieteikuma izskatīšanas posmiem pretendentiem var lūgt iesniegt papildu informāciju.

Pirmajā posmā vērtē, vai pieteikums atbilst programmas un pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem. Visus pretendentu pieteikumus izvērtē izvēlētā biznesa inkubatora darbinieks. Pamatojoties uz izvērtējuma rezultātu, pretendenta pieteikums var tikt:

 • noraidīts;
 • apstiprināts uzņemšanai pirmsinkubācijas programmā (tikai pieteikuma pirmsinkubācijai gadījumā);
 • virzīts izvērtēšanai konsultatīvajā komisijā (pieteikuma inkubācijai gadījumā un gadījumā, kad pieteikumus pirmsinkubācijai izvērtē konsultatīvā komisija).

Izvērtēšanai konsultatīvajā komisijā nodod tikai to pretendentu pieteikumus, kas atbilst programmas atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Otrajā posmā pretendentu pieteikumu izvērtēšanu konsultatīvajā komisijā organizē cikliski – vismaz 1 (vienu) reizi pusgadā. Var tikt organizēta papildus uzņemšana vai uzņemšana biznesa inkubatorā var tikt ierobežota. Aktuālo informāciju publicē sadaļā Aktualitātes.

Pretendentus, kurus virza uz konsultatīvo komisiju, informē par nepieciešamību piedalīties konsultatīvās komisijas sēdē, sēdes datumu, laiku un vietu, kā arī par nepieciešamību sagatavot biznesa idejas prezentāciju un tajā iekļaujamo informāciju. Gadījumā, ja pretendents neierodas uz konsultatīvās komisijas sēdi, komisija izskata pieteikumu bez pretendenta klātbūtnes.

Pretendenti izvēlētajā biznesa inkubatorā var saņemt konsultācijas, kā arī izmantot koprades telpas un tehnisko nodrošinājumu prezentācijas sagatavošanai.

Trešajā posmā, pamatojoties uz konsultatīvās komisijas ieteikumu, pretendenta pieteikumu var:

 • noraidīt;
 • apstiprināt uzņemšanai inkubācijā (vai pirmsinkubācijā, ja pieteikumu izskata komisija).

Pretendentus informē par pieņemto lēmumu, nepieciešamo dalību konsultatīvās komisijas sēdē vai pieteikuma izskatīšanas gaitu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa.

Ja pretendenta pieteikumu pēc pirmā vai trešā posma apstiprina, pretendentu aicina slēgt līgumu ar LIAA par pirmsinkubācijas vai inkubācijas atbalsta saņemšanu.

Pieteikumu iesniegšana, pieņemšana, izvērtēšana vai uzņemamo pretendentu skaits var tikt ierobežots. Ierobežojumi var tikt noteikti, ja:

 • ir sasniegts, vai paredzams, ka tiks sasniegts, maksimāli iespējamais uzņemto pretendentu skaits, ko biznesa inkubators var apkalpot;
 • nav pieejams finansējums atbalsta pakalpojumu sniegšanai.

Ja pirmsinkubācijas pieteikumu izvērtēšanas laikā atbilstošo pretendentu skaits pārsniedz vietu skaitu pirmsinkubācijas programmā, apstiprina to pretendentu pieteikumus, kas iesniegti agrāk. Ja pirmsinkubācijas pieteikumus izvērtē komisijas sēdē, apstiprina tos pieteikumus, kas saņēmuši augstāko punktu skaitu pārbaudes lapas 4. daļā.

Ja inkubācijas pieteikumu izvērtēšanas laikā atbilstošo pretendentu skaits pārsniedz vietu skaitu inkubācijas programmā, apstiprina tos pretendentus, kas saņēmuši augstāko punktu skaitu pārbaudes lapas 3. daļā.

Gala labuma guvēju atlase un ierobežojumi

Informējam, ka saskaņā ar rīkojumu Nr. 1.1-2/2022/57 sākot ar 2022. gada 25. augustu atjaunota gala labuma guvēja atlase un noteikti ierobežojumi. Lūdzam skatīt uzņemšanas grafiku pirmsinkubācijai.