No 31. jūlija līdz 20. augustam ir atvērts pieteikumu process ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurš vēlas piedalīties pirmsakselerācijas programmā “Inovāciju Akadēmija” un iegūt mūsdienīgas zināšanas par inovācijās orientētu uzņēmējdarbības uzsākšanu. Jaunajā sezonā “Inovāciju Akadēmija” plāno uzņemt līdz pat 200 dalībniekus. Programmas galvenais mērķis ir stimulēt jaunos profesionāļus un piesaistīt inovatīvus talantus, lai veidotu uzņēmumus un īstenotu globāli konkurētspējīgus biznesa projektus, kas varētu kļūt par Latvijas ekonomikas dzinējspēku. Lai pieteiktos “Inovāciju Akadēmijā”, no 31. jūlija līdz 20. augustam ir nepieciešams iesniegt pieteikumu elektroniski, izmantojot valsts platformu business.gov.lv.

Kas ir Inovāciju akadēmija?
Inovāciju akadēmija ir potenciālo uzņēmēju, kā arī inovatīvu un globāli ambiciozu biznesa projektu apmācību programma. Tās mērķis ir atbalstīt biznesa ideju autorus jaunu produktu un pakalpojumu radīšanas procesā, kā arī izveidot komandas, kas realizē globāli konkurētspējīgus biznesa projektus. Programmu vada starptautiski pieredzējuši un atzīti mentori, jaunuzņēmumu dibinātāji un vadītāji, kā arī korporatīvās inovācijas profesionāļi. Pēc programmas absolvēšanas projekti varēs piesaistīt investīcijas un atrast partnerus, lai uzsāktu produkta komercializēšanu. Katrs Inovāciju akadēmijas cikls sastāv no diviem posmiem un uz katru jāpiesakās atsevišķi. Kopš 2021. gada septembra ir notikuši 2 šādi cikli un no š.g. 31. jūlija līdz 20. augustam būs iespējams pieteikties trešajam apmācību ciklam, kas uzņems līdz 200 dalībniekiem.

Dalībnieka profils

Inovāciju akadēmijai aicināti pieteikties studējošie, jaunie zinātnieki un speciālisti ar inovatīvām biznesa idejām un uzņēmējspējām, kā arī agrīnu jaunuzņēmumu pārstāvji, kam nepieciešams atbalsts produktu vai tehnoloģiju prototipu izstrādē un attīstībā. Pieteikumu var iesniegt fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu, fizisko personu grupa vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants (atbilst MVK statusam), kam jau ir tehnoloģiju intensīva biznesa ideja vai kurš vēlas tādu radīt un attīstīt. Ja atbalsta saņemšanai pieteikumu iesniedz fizisko personu grupa, tās dalībnieki pilnvaro vienu fizisko personu iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai.

Pieteikšanās

Pieteikšanās dalībai Inovāciju akadēmijas 3. cikla 1. posmā “Inovatīvas uzņēmējdarbības pamati” ir atvērta kopš 2023. gada 31. jūlija un pretendentiem pieteikumu tiešsaistē jāiesniedz valsts platformā business.gov.lv līdz 20. augustam plkst. 23:59. Šī posma apmācībās, kas norisināsies sešu nedēļu garumā, atlases un izvērtēšanas kārtībā tiks uzņemtas līdz 200 dalībniekiem. 

Apmācību programmu “Inovatīvas uzņēmējdarbības pamati” plānots uzsākt 2023. gada 4. septembrī un to īstenos Rīgas Biznesa skola. Dalībnieki saņems bezmaksas apmācību kursu, ko vadīs RBS profesionāļi, kur dalībniekiem būs iespēja mācīties no aptuveni 60 mentoriem ar bagātīgu pieredzi uzņēmējdarbības attīstīšanā. Programmas galvenais mērķis ir attīstīt agrīnās stadijas biznesa idejas, kas spēj piesaistīt ārējo finansējumu un konkurēt starptautiskā mērogā.

Plašāka informācija ir pieejama https://www.inovacijuakademija.lv. Inovāciju Akadēmijas apmācības 100% tiek finansētas Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsta ietvarā. 


Apmācību programma “Inovatīvas uzņēmējdarbības pamati”, 1.posms

Starptautiski atzīti RTU Rīgas Biznesa skolas lektori un mentori no tehnoloģiski ietilpīgu nozaru vides iepazīstina dalībniekus ar tehnoloģiju trendiem un izaicinājumiem, izglīto par inovitāti veicinošiem faktoriem un inovāciju ietilpīgas uzņēmējdarbības uzsākšanu, datos balstītu lēmumu pieņemšanu, sadarbīgu komandu veidošanu un līderību, kā arī par pitčošanas mākslu. Inovāciju akadēmijas pirmais posms ilgst 6 nedēļas un nodarbības pamatā notiek piektdienās. Pirmā posma noslēgumā jaunās biznesa idejas īstenošanai tiek izveidotas komandas.

Pretendentus apmācībām “Inovatīvas uzņēmējdarbības pamati” vērtē pēc sekojošiem kritērijiem:

 • pretendenta kompetence (izglītības un  pieredzes izvērtējums)
 • inovatīva produkta vai pakalpojuma ideja ar globālu ambīciju
 • projekta komanda
 • pretendenta motivācija

Pēc pieteikumu izvērtēšanas tiek izveidots pieteikumu un dalībnieku saraksts, kurus uzaicina pievienoties apmācību un tīklošanās platformām.


Apmācību programma “Inovatīvu projektu pirmsakcelerācija”, 2.posms

Inovāciju akadēmijas 2.posmā apmācības ilgst 18 nedēļas, taču ar fokusu uz atbalsta sniegšanu komandām, kurām jau ir biznesa ideja un nepieciešama produkta vai pakalpojuma tālāka izstrāde. Katrai komandai tiks nozīmēts vadošais mentors, kā arī notiks konsultācijas ar specializētiem mentoriem atkarībā no produkta specifikas un biznesa modeļa. Saturs būs praktisks un noderīgs ideju testēšanā, validēšanā un komercializācijā (mārketings, pārdošana, lietojamība, IPR, finansējuma piesaiste, prezentēšana un stāstniecība) un tiks maksimāli pielāgots atlasīto komandu vajadzībām.

Pretendenti (komandas) apmācībām “Inovatīvu projektu pirmsakcelerācija” tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem: 

 • inovatīva produkta vai pakalpojuma ideja ar globālu ambīciju 
 • komandas gatavība pirmsakcelerācijai 
 • komandas kompetenču komplementaritāte (komandas kompetenču un prasmju saderīgums biznesa idejas attīstībai) 

Pretendentus ar augstāko punktu skaitu, bet vismaz 2, uzaicina prezentēt savu biznesa ideju komandu komisijai. Pirmos 40 pretendentus, kuri saņēmuši augstāko punktu skaitu, TBC un RBS aicina pievienoties Inovāciju akadēmijas apmācību un tīklošanās platformām.

  1. Tirdzniecības nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts".
  2. Komercpakalpojumu nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un N sadaļas "Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība" 77. nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings".
  3. Azartspēļu nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļu "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļu "Azartspēles un derības".
  4. Alkoholisko dzērienu ražošanas nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. C sadaļas 11. nodaļu "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana".
  5. Tabakas izstrādājumu ražošanas nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. C sadaļas 12. nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana".