Lai veicinātu diasporas iesaisti Latvijas tautsaimniecības attīstībā, LIAA sadarbojas ar diasporas profesionāļiem visā pasaulē, sekmējot eksportu, tūrismu un ārvalstu investīciju pieaugumu, kā arī zināšanu un tehnoloģiju pārnesi. 

Atbilstoši Diasporas likumam LIAA organizē un iesaistās dažādās aktivitātēs, kas veicina diasporas iesaisti, kā arī informē par Latvijas ekonomikas aktualitātēm, tai skaitā par saimnieciskās darbības vai sadarbības iespējām Latvijā.

LIAA un diasporas ekonomiskās sadarbības virzieni

 • diasporas iesaiste Latvijas uzņēmumu attīstības veicināšanā:
  • jaunu eksporta tirgu apgūšana vai paplašināšanās esošajos
  • konsultatīvs atbalsts, Latvijas uzņēmumam piedaloties izstādē ārvalstīs vai tirdzniecības misijās
  • palīdzot dibināt pirmos kontaktus ar preču importētājiem, vairumtirgotājiem, veikalu ķēdēm utml.
 • investīciju piesaiste Latvijai – no biznesa eņģeļa vai investora start-up uzņēmumā līdz stratēģiskajam investoram vai rūpnīcas būvniecībai Latvijā
 • uzņēmumu izveide Latvijā
 • inovāciju un zinātnes komercializēšanas projekti
 • zināšanu un pasaules pieredzes pārnešana uz Latviju
 • Latvijas kā tūrisma galamērķa popularizēšana

LIAA iesaistās dažādās diasporas īstenotajās aktivitātēs, izvērtējot dalības atbilstību aģentūras funkcijām 

 • Valsts, kurā notiek pasākums (diasporas lielums)
 • Pasākuma formāts (investoru piesaiste, profesionāļu kontaktu iegūšana, eksporta veicināšanas aktivitātes utml.), kāda ir LIAA loma, atbilstība diasporas likuma ietvaros LIAA deleģētājiem uzdevumiem
 • Pasākuma īstenošanas partneris un/vai pasākuma rīkotājs, kā arī piesaistītais finansējums
 • Sasniedzamās diasporas mērķauditorijas skaits
 • Potenciālo partneru piesaiste īstenojot iniciatīvu 
 • LIAA kapacitāte dalībai
 • Pasākuma izmaksas

Biznesa inkubatoru tiešsaistes pirmsinkubācijas programma

Aicinām ārvalstīs dzīvojošos pieteikties!
Skatīt vairāk

Latvijā radīto produktu katalogs

Aicinām iepazīties ar katalogu, kurā apkopoti Latvijas uzņēmumu produkti
Skatīt vairāk

Raksts par īpaši diasporai radīto pirmsinkubācijas programmu

Uzzini, kā norit pieteikšanās process un kādas iespējas sagaida dalībniekus
Skatīt vairāk