Ņemot vērā, ka Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma programmā augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei piešķirtais finansējums ir gandrīz beidzies, vēršam uzmanību, ka tuvākajā laikā tiks pārtraukta projektu pieņemšana. Savukārt programmā fiksētā maksājuma veikšanai un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaidei projektu pieņemšana turpinās.

Vēršam uzmanību, ka Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma programmai augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei īstenošanas termiņš ir līdz 2023. gada 31. oktobrim.


Atbalsta saņēmēji

Jaunuzņēmumi, kas atbilst Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 4. pantā noteiktajām prasībām.

Atbalsta mērķis

Veicināt jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, lai sekmētu pētniecību, kā arī inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā.

Atbalsta programmas

Vēršam uzmanību, ka, veicot fiksēto maksājumu (Likuma 6.pants), par darbinieku tiek veiktas samazinātas sociālas iemaksas (divu minimālo algu apmērā), līdz ar to, ja darbinieks tam piekrīt un pēc tam vēlēsies izmantot valstī noteiktās sociālās garantijas (piemēram, slimības pabalsts, bezdarbnieka pabalsts, bērnu kopšanas pabalsts u.c.), tad attiecīgajā periodā, kad piemērots Likuma 6.pantā noteiktais atbalsts, tās tiks aprēķinātas no divām minimālajām darba algām.

  • iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaide
    • atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 8. pantu;
    • darba ņēmējs, par kuru veikts fiksētais maksājums, ir tiesīgs nemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli;

Atbalsta programmu īstenošanas periods

Līdz divpadsmit vai divdesmit četriem mēnešiem.

Finansējums

Atbalsts tiek sasniegts saskaņā ar de minimis nosacījumiem, t.i., līdz 200 000 EUR triju gadu laikā (Komisijas (ES) 2013. gada 18. decembra Regulu Nr.1407/2013 par līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam).

Pieteikšanās kārtība

2017. gada 7. februāra MK noteikumos Nr.74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība".

Pieteikumu veidlapas

Atbalsta Līguma projekts augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei

Maksājuma pieprasījums