Pieteikuma iesniegšana uz laiku pārtraukta

Pieteikuma iesniegšana jaunuzņēmumu atbalsta programmās uz laiku pārtraukta, līdz tiks apstiprināti grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā un Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība" par Eiropas Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulas (ES) Nr. 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumu iekļaušanu.

Par atbalsta pieejamības atjaunošanu informēsim!

Atvērta pieteikšanās augsti kvalificētu darbinieku piesaistei

2024. gada 16. aprīlī atvērta pieteikumu pieņemšana, jaunuzņēmumu atbalsta programmā augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei.

Jaunuzņēmumu atbalsta programmā fiksētā maksājuma veikšanai un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaidei pieteikumu pieņemšana turpinās.

Pieteikuma iesniegšana un plašāka informācija pieejama valsts platformā biznesa attīstībai business.gov.lv

Atbalsta saņēmēji

Jaunuzņēmumi, kas atbilst Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 4. pantā noteiktajām prasībām.

Atbalsta mērķis

Veicināt jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, lai sekmētu pētniecību, kā arī inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā.

Atbalsta programmas

Vēršam uzmanību, ka, veicot fiksēto maksājumu (Likuma 6. pants), par darbinieku tiek veiktas samazinātas sociālas iemaksas (divu minimālo algu apmērā), līdz ar to, ja darbinieks tam piekrīt un pēc tam vēlēsies izmantot valstī noteiktās sociālās garantijas (piemēram, slimības pabalsts, bezdarbnieka pabalsts, bērnu kopšanas pabalsts u.c.), tad attiecīgajā periodā, kad piemērots Likuma 6. pantā noteiktais atbalsts, tās tiks aprēķinātas no divām minimālajām darba algām.

  • iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaide
    • atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 8. pantu;
    • darba ņēmējs, par kuru veikts fiksētais maksājums, ir tiesīgs nemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli;

Atbalsta programmu īstenošanas periods

Līdz divpadsmit vai divdesmit četriem mēnešiem.

Finansējums

Atbalsts tiek sasniegts saskaņā ar de minimis nosacījumiem, t.i., līdz 200 000 eiro triju gadu laikā (Komisijas (ES) 2013. gada 18. decembra Regulu Nr.1407/2013 par līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam).

Pieteikšanās kārtība

2017. gada 7. februāra MK noteikumos Nr.74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība".

Atbalsta līgums

Noslēguma pārskats atbalsta programmai fiksētā maksājuma veikšanai

ES fondu logo