Reizi gadā Lavijas Investīciju un attīstības aģentūra sagatavo publisko pārskatu par darbības rezultātiem iepriekšējā kalendārajā gadā. Publiskajos pārskatos ir pieejama informācija par iestādes mērķiem un darba rezultātiem, par finansējuma izlietojumu, kā arī plānotās prioritātes nākamajam gadam.

2020. gada augustā sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS aptaujāja Latvijas uzņēmumus, kuri nodarbojas ar preču vai pakalpojumu eksportu, lai noskaidrotu LIAA sniegto pakalpojumu vērtējumu un noderīgumu eksportējošiem uzņēmumiem.