Reizi gadā Lavijas Investīciju un attīstības aģentūra sagatavo publisko pārskatu par darbības rezultātiem iepriekšējā kalendārajā gadā. Publiskajos pārskatos ir pieejama informācija par iestādes mērķiem un darba rezultātiem, par finansējuma izlietojumu, kā arī plānotās prioritātes nākamajam gadam.