Maksājuma pieprasījums LIAA jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība! Brauciena mērķim ir jābūt tieši saistītam ar biznesa idejas īstenošanas nozari, uzņēmuma attīstības un produkta izstrādes posmu.

Attaisnojošie dokumenti:

  • grāmatvedības kontu plāns;
  • grāmatvedības konta apgrozījuma pārskats;
  • bankas konta apgrozījuma izdruka (vai maksājuma uzdevumi);
  • komandējuma (dienas nauda, viesnīcu un transporta) izmaksu pamatojošie dokumenti;
  • izstādes vai konferences izmaksu pamatojošie dokumenti;
  • fotogrāfija, kas apliecina dalību pasākumā.

Komandējuma dienas naudas un viesnīcas maksas apmēru nosaka atbilstoši Ministra kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, lūdzu skatīt tīmekļvietnē likumi.lv.

3. pieteikumu kārtai tiks attiecinātas izmaksas, kas radušās sākot ar 2019. gada 1. janvāri līdz 2019. gada 31. decembrim.

4. pieteikumu kārtai tiks attiecinātas izmaksas, kas radušās sākot ar 2020. gada 1. janvāri līdz 2020. gada 31. decembrim.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis