Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar desmit starptautiskajiem partneriem īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona starptautisko sadarbības projektu "CAROTS" (Commercial Analytical Research Organisations Transnational Strategy), kura mērķis ir Baltijas jūras reģiona valstīs nodibināt jauna veida uzņēmumus – komerciāli analītisko pētījumu organizācijas.

Plānots, ka komerciāli analītisko pētījumu organizācijas tiks veidotas kā privāti vai publiskās – privātās partnerības uzņēmumi. Tās darbosies kā sadarbības struktūras starp rūpniecības un akadēmisko vidi, sniedzot uzņēmumiem iespēju saņemt analītiskus pētījumus tādās jomās kā nanotehnoloģijas, viedie materiāli un dabaszinātnes.

Projektu vada Vācijas pētniecības centrs "DESY" (Deutsches Elektronen-Synchrotron) kopā ar desmit projekta partneriem Vācijā, Somijā, Polijā, Krievijā, Dānijā, Igaunijā, Lietuvā un Latvijā, kā arī divpadsmit asociētām organizācijām no visa Baltijas jūras reģiona.

Projekta kopējais budžets ir 2,1 miljons eiro, no kura Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 1,6 miljoni eiro. Finansējums Latvijas īstenotajām aktivitātēm projekta ietvaros ir 75,7 tūkstoši eiro, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir 64,3 tūkstoši eiro.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Plašāka informācija pieejama projekta tīmekļvietnē: www.carots.eu.

NTERREG projekta CAROTS vizuālās identitātes elementi