2022. gada oktobrī, atbilstoši MK apstiprinātājiem pasākumiem P&A&I pārvaldības modeļa, ka arī RIS3 pilnveidošanai, ir izveidota RIS3 viedās specializācijas jomas "Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija" vadības grupa. Lai veicinātu kopīgu mērķu sasniegšanu inovācijās, konkurētspēju un vispārēju reģionālo un ekonomisko attīstību, vadības grupas sastāvā tiek iekļauti asociāciju, kompetenču centru, izglītības un pētniecības iestāžu, ka arī ministriju deleģēti pārstāvji:

 • Ministrijas: 
  • Veselības ministrija;
  • Izglītības un zinātnes ministrija; 
  • Ekonomikas ministrija.
 • Nozares Asociācijas: 
  • Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija.
 • Nozares klasteris: 
  • Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris.
 • Kompetences centrs:
  • Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs.
 • Augstākās izglītības iestāde: 
  • Rīgas Stradiņa universitāte.
 • Pētniecības Organizācijas: 
  • Latvijas Organiskās sintēzes institūts;
  • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.

2022. gada 16. novembrī ir notikusi pirmā vadības grupas sēde. Savukārt, 2022. gada 1. decembrī tika ievēlēti vadības grupas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietniece (vadības grupas sēdes Protokols Nr.2):

 • Vadības grupas priekšsēdētājs ir Osvalds Pugovičs, Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI);
 • Vadības grupas priekšsēdētāja vietniece ir Agrita Kiopa, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU).

RIS3 vadības grupas dalībniekiem sadarbojoties tika izstrādāta un  2022. gada 22. decembrī apstiprināta jomas stratēģija un Rīcības plāns 2023. gadam (vadības grupas sēdes Protokols Nr.4.).

2022. gada laikā norisinājušās 6 jomas pārstāvju kopīgas tikšanās, kurās apspriesta gan RIS3 jaunā pārvaldības modeļa struktūra, gan nozares aktualitātes, kā arī svarīgi stratēģijas aspekti – jomas prioritātes un misija, pētniecības un attīstības virzieni un jomas ieguldījums NIP 2027 mērķu sasniegšanai. Individuāli ar nozares pārstāvjiem ir notikušas 20 tikšanās, lai ievāktu jau iepriekš minēto informāciju arī individuālā līmenī.

Jomas ekosistēmas darbā līdz šim ir iesaistījušās sekojošas organizācijas:
Rīgas Stradiņa universitāte, Baltijas biomateriālu ekselences centrs, Latvijas Universitāte, Biomateriālu pētniecības un studiju centrs, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Longenesis, Cellbox Labs, AIMuno, Biocatalyst foundation, American Chamber of Commerce in Latvia, Olainfarm, Roche, MGI Tech Latvia, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija, Biosan, Latvijas Kīmijas un farmācijas asociācija, Olainfarm, Grindeks, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zinātnes padome, Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Alise Ose

Vadošā eksperte - RIS3 specializācijas joma "Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija"
alise.ose [at] liaa.gov.lv
ES fondu logo