2022. gada oktobrī, atbilstoši MK apstiprinātājiem pasākumiem P&A&I pārvaldības modeļa, ka arī RIS3 pilnveidošanai, ir izveidota RIS3 viedās specializācijas jomas "Zināšanu ietilpīga bioekonomika" vadības grupa. Lai veicinātu kopīgu mērķu sasniegšanu inovācijās, konkurētspēju un vispārēju reģionālo un ekonomisko attīstību, vadības grupas sastāvā tiek iekļauti asociāciju, kompetenču centru, izglītības un pētniecības iestāžu, ka arī ministriju deleģēti pārstāvji:

 • Ministrijas:   
  • Ekonomikas ministrija;
  • Izglītības un zinātnes ministrija;
  • Zemkopības ministrija;
  • Klimata un enerģētikas ministrija.
 • Klasteri un federācijas:   
  • Latvijas Koka būvniecības klasteris;
  • Latvijas Pārtikas bioekonomikas klasteris;
  • Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija;
  • Latvijas Kokrūpniecības federācija.
 • Kompetenču centri:   
  • Latvijas Pārtikas kompetences centrs;
  • Meža nozares kompetences centrs.
 • Izglītības un pētniecības organizācijas:  
  • Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts;
  • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte; 
  • Rīgas Tehniskā universitāte.

2022. gada 9.novembrī notika pirmā vadības grupas sēde. Savukārt, 2022. gada 23. novembrī tika ievēlēti vadības grupas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieks (vadības grupas sēdes Protokols Nr.2):

 • Vadības grupas priekšsēdētāja ir Irina Pilvere, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU);
 • Vadības grupas priekšsēdētājas vietnieks ir Armands Lejas-Krūmiņš, Latvijas Pārtikas kompetences centrs.

RIS3 vadības grupas dalībniekiem sadarbojoties tika izstrādāta un 2022. gada 14. decembrī apstiprināta jomas stratēģija un Rīcības plāns 2023. gadam (vadības grupas sēdes Protokols Nr.5).

2022. gada laikā notikušas 5 kopīgas jomas pārstāvju tikšanās, lai apspriestu stratēģiskos virzienus jomai. Savukārt individuāli ir notikušas 26 tikšanās ar dažādiem nozarē iesaistītajiem, kurās apspriesta gan RIS3 jaunā pārvaldības modeļa struktūra, gan nozares aktualitātes, kā arī svarīgi stratēģijas aspekti – jomas prioritātes un misija, pētniecības un attīstības virzieni un jomas ieguldījums NIP 2027 mērķu sasniegšanai.

Ņemot vērā, ka nozare ir plaša un ietver ne tikai pārtikas nozari, bet arī mežsaimniecību, darbs ir intensīvs un apjomīgs. 

Līdz šim jomas attīstības darbā ir tikušas iesaistītas šādas organizācijas: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Lauku atbalsta dienests, Latvijas valsts meži, Silava, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā – Norden, Zemkopības ministrija.

Inese Skapste

Vadošā eksperte - RIS3 specializācijas joma "Zināšanu ietilpīga bioekonomika"
inese.skapste [at] liaa.gov.lv
ES fondu logo