Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra līdz 2024. gada 10. janvārim (ieskaitot) bija atvērusi nacionālo interesentu uzsaukumu Veselības IPCEI jeb Eiropai svarīgo kopīgo interešu projektiem (Important Projects of Common European Interest, turpmāk –  IPCEI) atbalsta vēstuļu saņemšanai. Uzsaukuma mērķis ir apzināt uzņēmumus (tostarp MVU un/vai uzņēmumu grupas) un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas vēlas piedalīties ar saviem pētniecības projektiem Veselības IPCEI 2. vilnī (Tech4Cure).

Šobrīd LIAA neizsniedz jaunas atbalsta vēstules.

Atbalsta vēstules saņēmušie uzņēmumi var pieteikties finansējumam, ko administrē CFLA:  5.1.1.2.i. Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), lai informētu par IPCEI projektu finansēšanas kārtību Latvijā, rīko vebināru par AF projektu atlasi "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" 2024. gada 25. aprīlī pulksten 10.0011.00 tiešsaitē. Par IPCEI finansējumu jākontaktējas ar Ekonomikas ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Laila Kūle

Vecākā projektu vadītāja - starptautiskā sadarbība
laila.kule [at] liaa.gov.lv