Ekonomikas ministrija un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra līdz 2024. gada 10. janvārim (ieskaitot) bija atvērusi nacionālo interesentu uzsaukumu Veselības IPCEI (Important Projects of Common European Interest, turpmāk –  IPCEI) atbalsta vēstuļu saņemšanai. Uzsaukuma mērķis ir apzināt uzņēmumus (tostarp MVU un/vai uzņēmumu grupas) un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas vēlas piedalīties ar saviem pētniecības projektiem Veselības IPCEI 2.vilnī (Tech4Cure). 

Laila Kūle

Vecākā projektu vadītāja - starptautiskā sadarbība
laila.kule [at] liaa.gov.lv