2023. gada 20. decembris

2023. gada nogalē vairāki Latvijas uzņēmumi kļuvuši par valsts atbalsta programmas jeb stratēģiskā instrumenta "Svarīgi projekti visas Eiropas interesēs" (Important Projects of Common European Interest, turpmāk –  IPCEI) divu projektu asociētajiem partneriem. Otrajā IPCEI par mikroelektroniku – Mikroelektronika un komunikāciju tehnoloģijas (the Second IPCEI on Microelectronics – Microelectronics and Communication Technologies jeb IPCEI ME/CT) projekta asociētais partneris ir SIA Latvijas Mobilais Telefons, kurš darbosies projekta ekosistēmā, iesaistot 56 tiešos un 30 asociētos partnerus. Savukārt pirmajā IPCEI Nākamās paaudzes mākoņdatošanas infrastruktūra un pakalpojumi (the IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services jeb IPCEI CIS) projekta asociētie partneri ir SIA  Aspired, SIA DATI Group, SIA Tilde, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LU MII) un Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, kuri darbosies projekta ekosistēmā, iesaistot 19 tiešos un 88 asociētos partnerus.

2023. gada 15. septembris 

Līdz 2024. gada 10. janvārim atvērts uzsaukums atbalsta vēstuļu saņemšanai IPCEI Health 2.vilnī Tech4Cure. Tech4Cure galvenā uzmanība tiks pievērsta 3P medicīnas modelim (Predictive, preventive and personalized medicine, PPPM/3PM), attīstot produktus vai tehnoloģijas sekojošos trīs tirgus segmentos, kas vērsti uz digitālās un zaļās pāreju veicināšanu:

  • Aktīvo implantējamo medicīnas ierīču kalpošanas laika paildzināšana;
  • Savienota, pārnēsājama un kompakta medicīniskā attēlveidošana;
  • Ilgtspējīga medicīnas ierīču projektēšana un ražošana.

Plašāka informācija pieejama šeit.

2022. gada 30. maijs

Līdz 2022. gada 17. jūnijam atvērts uzsaukums atbalsta vēstuļu saņemšanai veselības IPCEI. Veselības IPCEI galvenā uzmanība tiks pievērsta četrām galvenajām jomām:

  • Ražošanas procesu modernizācija;
  • Inovatīvi produkti jaunās terapeitiskās jomās;
  • Personalizētā medicīna un MedTech;
  • Gatavība veselības krīzei.

Plašāka informācija pieejama šeit.

2021. gada 28. septembris

Līdz 2021. gada 4. oktobrim atvērts uzsaukums atbalsta vēstuļu saņemšanai iespējamai dalībai  IPCEI-CIS Eiropai svarīgo kopīgo interešu projekta "Nākamās paaudzes mākoņdatošanas izveide uzņēmējdarbībai un publiskajam sektoram ES" (Building the next generation cloud for businesses and the public sector in the EU).

Dalībvalstis, nozares un attiecīgie eksperti sadarbojas Eiropas Rūpniecības datošanas, perifērdatošanas un mākoņdatošanas alianses ietvaros, kura veicina  papildu ieguldījumu nodrošināšanu, lai uzlabotu sinerģiju starp valstu iniciatīvām un saskaņotu stratēģiju mākoņdatošanas ieviešanai privātajā un publiskajā sektorā visā Eiropā.

IPCEI projektu mērķis ir attīstīt pavisam jaunas tehnoloģijas un risinājumus, kas vēl nav pieejami tirgū un lietošanā, bet atrodas izstrādes vai pētniecības stadijā, kurus kopīgu projektu ietvarā plānots izvērst ražošanā. IPCEI-CIS ir vērsts uz jaunas paaudzes konkurētspējīgus mākoņdatošanas infrastruktūras pakalpojumu izveidošanu uzņēmumiem un sabiedriskās nozīmes nozarēm, sadarbojoties starpvalstu Eiropas mēroga iniciatīvā.

Plašāka informācija pieejama šeit.