EEN logoEiropas Biznesa atbalsta tīkls (Enterprise Europe Network – EEN) ir Eiropas Komisijas projekts, kas darbojas vairāk nekā 60 pasaules valstīs, tīkla darbība iesaistot vairāk nekā 3000 ekspertu. Projekta mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem attīstīties starptautiski.

EEN sniedz bezmaksas konsultācijas par likumdošanu un uzņēmējdarbības aspektiem ārvalstu tirgos, pieeju finansējumam, palīdz atrast sadarbības partnerus ārvalstīs, kā arī veic tehnoloģiju un inovācijas auditu, palīdzot īstenot starptautisko tehnoloģijas pārnesi. 

EEN pakalpojumu galvenā mērķauditorija ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), taču pakalpojumi pieejami arī lieliem uzņēmumiem, pētījumu centriem un universitātēm visā Eiropā.

Plašākā informācija: https://een.ec.europa.eu/, www.een.lv