Dokumentu iesniegšana LIAA

Papīra formāta dokumentu un E-dokumentu iesniegšana LIAA
Skatīt vairāk

Tulkojumi

Svešvalodā iesniedzamo dokumentu tulkošana
Skatīt vairāk

De minimis

De minimis jēdziens, uzskaites veidlapas un saistīto uzņēmumu pamatkritēriji
Skatīt vairāk

MVK statusa noteikšana

Rādītāji, pēc kuriem nosaka mazā, vidējā komersanta statusu. Informācija par saistītajiem uzņēmumiem.
Skatīt vairāk

Vizuālā identitāte

Informācija par vizuālās identitātes prasībām, kas jāievēro, saņemot Eiropas Savienības atbalstu
Skatīt vairāk

Nodokļu parādnieku datu bāze

Datu bāze, kur nodokļu maksātāji var iegūt izziņu par nodokļu (nodevu) parādiem
Skatīt vairāk

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. red.

Informācija par ES saimniecisko darbību statistisko klasifikācijas sistēmu
Skatīt vairāk

Horizontālās prioritātes

Informācija par horizontālo prioritāšu veidiem, vadlīnijas
Skatīt vairāk

Finanšu korekcija

Finansiālās sankcijas ES fondu projektu ieviešanas neatbilstību gadījumos
Skatīt vairāk

Lauksaimniecības produktu primārā ražošana

Skaidrojums par jēdzienu "Lauksaimniecības produktu primārā ražošana"
Skatīt vairāk

Rokasgrāmatas

Frascati un Oslo rokasgrāmatas
Skatīt vairāk

Normatīvie akti

Kārtība kādā institūcijas nodrošina ES fondu ieviešanu
Skatīt vairāk