Informējam, ka trīs gadus pēc līgumā paredzētās darbības īstenošanas, Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP) jāiesniedz pārskats par pētniecības, attīstības un inovāciju izmaksām, CSP noteiktajos termiņos un formā. Pārskati, kurus nepieciešams iesniegt, ir pieejami CSP tīmekļvietnē.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis