2022. gada oktobrī, atbilstoši MK apstiprinātājiem pasākumiem P&A&I pārvaldības modeļa, ka arī RIS3 pilnveidošanai, ir izveidota RIS3 viedās specializācijas jomas "Viedā enerģētika un mobilitāte" vadības grupa. Lai veicinātu kopīgu mērķu sasniegšanu inovācijās, konkurētspēju un vispārēju reģionālo un ekonomisko attīstību, vadības grupas sastāvā tiek iekļauti asociāciju, kompetenču centru, izglītības un pētniecības iestāžu, ka arī ministriju deleģēti pārstāvji un citi nozares pārstāvji:

 • Ministrijas:
  • Ekonomikas ministrija;
  • Izglītības un zinātnes ministrija;
  • Satiksmes ministrija;
  • Klimata un enerģētikas ministrija.
 • Nozares asociācija:
  • Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija.
 • Nozares klasteri:
  • Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris;
  • Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris.
 • Nozares kompetences centrs:
  • Enerģētikas un transporta kompetences centrs.
 • Pētniecības organizācijas:
  • Fizikālās enerģētikas institūts;
  • Elektronikas un datorzinātņu institūts;
  • Transporta un sakaru institūts.
 • Augstākās izglītības iestādes:
  • Rīgas Tehniskā universitāte;
  • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.
 • Nozares vadošais uzņēmums:
  • AS "Latvenergo".
 • Citas organizācijas:
  • Rīgas enerģētikas aģentūra;
  • Rīgas brīvostas pārvalde.

2022. gada 11. novembrī notika pirmā Vadības grupas sēde. 2022. gada 24. novembrī tika ievēlēti vadības grupas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieks (vadības grupas sēdes Protokols Nr.2):

 • Vadības grupas priekšsēdētāja ir Anna Mutule, Fizikālās enerģētikas institūts;
 • Vadības grupas priekšsēdētājas vietnieks ir Imants Martinsons, Zaļo  un viedo tehnoloģiju klasteris.

RIS3 vadības grupas dalībniekiem sadarbojoties, tika izstrādāta un 2022. gada 23. decembrī apstiprināta jomas stratēģija un Rīcības plāns 2023. gadam (vadības grupas sēdes Protokols Nr.4) un Rīcības plāns 2024. gadam (vadības grupas sēdes Protokols Nr.8 vai RIS3 jomas "Viedā enerģētika un mobilitāte" rīcības plāns 2024. gadam).

2022. gadā notikušās vairākas tikšanas ar nozares pārstāvjiem, kurās apspriesta gan RIS3 jaunā pārvaldības modeļa struktūra, gan nozares aktualitātes, kā arī svarīgi stratēģijas aspekti – jomas prioritātes un misija, pētniecības un attīstības virzieni un jomas ieguldījums NIP 2027 mērķu sasniegšanai.

Ņikita Puškins

Vadošais eksperts - RIS3 specializācijas joma "Viedā enerģētika un mobilitāte"
nikita.puskins [at] liaa.gov.lv
ES fondu logo