LIAA strādā, lai piesaistītu finansējumu no ārvalstu investoriem un attīstītu dažādus projektus –  jau esošus uzņēmumus, palīdzētu tapt jauniem, kā arī īstenotu valsts un pašvaldību ieceres.

Prioritārās nozares ārvalstu investīciju piesaistei ir metālapstrāde un mašīnbūve, transports un loģistika, informācijas tehnoloģijas, dzīvības zinātnes, veselības aprūpe, kokrūpniecība, zaļās tehnoloģijas un pārtikas rūpniecība. Taču darbs notiek arī pie citu jomu attīstīšanas.

Polaris process

Polaris process ir veidots, lai sekmētu efektīvāku ārvalstu investīciju piesaisti Latvijā, nosakot mērķa nozares, apkopojot un aktualizējot jaunākos atklājumus ar nozarēm saistītajās zinātņu jomās, piedāvājot ārvalstu investoriem projektus un koordinējot sadarbību starp Latvijas valsts iestādēm, pašvaldībām, privāto sektoru un zinātniskām institūcijām.

Lai uzlabotu Latvijas uzņēmēju eksportspēju, LIAA organizē tirdzniecības misijas, nacionālos stendus, eksporta seminārus, kontaktbiržas, kā arī individuālās vizītes.

Tirdzniecības misijas

Uzņēmēju vizītes uz ārvalstīm palīdz iegūt jaunus kontaktus, meklēt sadarbības partnerus un apzināt iespējas dažādos tirgos. Vizīšu laikā notiek gan biznesa forumi, semināri, uzņēmēju apaļā galda tikšanās, kontaktbiržas, gan izstāžu apmeklējumi, individuālas tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem, gan arī neformāli pasākumi.

Nacionālie stendi

Nozaru stendos starptautiskajās nozaru izstādēs uzņēmēji var iepazīstināt ar saviem ražojumiem un pakalpojumiem, lai dibinātu jaunus kontaktus un atrastu vērtīgus sadarbības partnerus.

Eksporta semināri

Semināri ļauj sekot līdzi  jaunumiem un tendencēm Latvijai būtiskos tirgos.

Kontaktbiržas

LIAA palīdz uzņēmējiem meklēt potenciālos sadarbības partnerus gan individuālo uzņēmēju tikšanos laikā, gan kontaktbiržās, kas tiek rīkotas arī kā daļa no tirdzniecības misijas, izstāžu vai citu pasākumu laikā.

Individuālās vizītes

Individuālas vizītes, kas galvenokārt tiek rīkotas uz valstīm, kurās atrodas LIAA pārstāvniecības vai Latvijas vēstniecības, ir noderīgs instruments  partneru atrašanai.

2021. gada 1. jūnijā LIAA pārņēma Latvijas Institūta valsts tēla veidošanas funkciju, lai nodrošinātu vienotu starptautisko komunikāciju par Latviju. Latvijas starptautiskās komunikācijas pamatā ir stāsts par Latviju kā radošuma lielvalsti, kuras mērķis ir savienot dažādu jomu talantus, lai radītu ilgtspējīgus risinājumus dažāda mēroga izaicinājumiem.

Prezentācijās un diskusijās tiek ietverts vēstījums par Latvijas starptautisko pozicionējumu "missionLatvia".  Katrā latvietī ir misijas apziņa darīt vairāk – ne tikai sev un ģimenei, bet daudz plašākā mērogā, sniedzot vērtību savai valstij un apkārtējiem. Mēs ticam, ka pārmaiņas var sākties no viena cilvēka, vienas idejas, vienas ierosmes, taču tās kļūst iespējamas, tikai risinot izaicinājumus kopīgi. Mēs esam neatlaidīgi, nenogurdināmi un radoši, gatavi ģenerēt inovatīvas biznesa idejas, ar kurām pārsteigt pasauli. 

Katrs esam talantīgi savā jomā, bet, izvirzot kopīgus mērķus un apvienojot spēkus, mēs spējam gūt pārsteidzošus sasniegumus sportā, zinātnē un uzņēmējdarbībā.

"missionLatvia" stāsta par Latvijas talantu sasniegumiem, kas rada pievienoto vērtību dažādās jomās, tādējādi veicinot mūsu valsts atpazīstamību globālā mērogā. Latvijas stāstu mēs veidojam kopā – ar saviem darbiem.

Vietnē latvia.eu, kas kalpo arī kā Latvijas digitālā vizītkarte, pieejama plaša informācija par valsti. Dažādi materiāli (prezentācijas, video, bilžu banka u.c.), kas izmantojami pārstāvot Latviju, pieejami publiskajā resursu bāzē.

 

LIAA sekmē tūrisma produktu un pakalpojumu attīstību, konkurētspēju, kā arī popularizē Latviju kā pievilcīgu tūrisma galamērķi.

2016. gadā LIAA pievienota Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA), izveidojot Tūrisma departamentu.

Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības veido tiltu, kas savieno Latviju un tās uzņēmējus ar svarīgākajiem ārvalstu tirgiem.

Pārstāvniecības atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs (Vašingtona un Bostona), Apvienotajos Arābu Emirātos, Austrijā (Vīne), Austrālijā, Briselē, Dānijā (Kopenhāgena), Korejā (Dienvidkoreja), Francijā (Parīze), Itālijā, Japānā (Tokija), Kanādā, Izraēlā, Lielbritānijā (Londona), Nīderlandē (Amsterdama), Norvēģijā (Oslo), Somijā (Helsinki), Šveicē, Ukrainā, Uzbekistānā, Vācijā (Berlīne, Frankfurte), Zviedrijā (Stokholma).

Viena no LIAA prioritātēm ir zinātnisko institūciju darba rezultātu pārvēršana komerciāli veiksmīgos projektos un uzņēmēju pievēršana inovācijām.

Tāpēc tiek rīkotas mācības, tīklošanās semināri, kas informē par aktuālo, izglīto tādās jomās kā intelektuālā īpašuma aizsargāšana un pārvaldība, tehnoloģiju pārnese, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstība. Tāpat ir iespējams saņemt konsultācijas un finansiālu atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai.

Programmu veido kvalitatīvi un motivējoši pasākumi uzņēmēju atbalstam – tehnoloģiju konference “Deep Tech Atelier”, augsta līmeņa biznesa mācības komersantiem, meistarklases, tīklošanas semināri, hakatoni, konkurss “Ideju kauss”, skolēnu mācību uzņēmumu aktivitātes, kā arī inovāciju un tehnoloģiju portāls Labs of Latvia.

LIAA atbalsta inovatīvas biznesa idejas, to pārtapšanu produktos un uzņēmumos, kā arī veicina jaunuzņēmumu ekosistēmas atpazīstamību ārpus Latvijas robežām.

Darbs ar jaunuzņēmumiem ietver gan Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma īstenošanu, atbalstu jaunuzņēmumu dalībai izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs, informatīvus un izglītojošus pasākumus Latvijā un ārzemēs, kā arī Start-up vīzu jeb termiņuzturēšanas atļauju izsniegšana, motivējot ārvalstu jaunuzņēmumu dibinātājus un viņu komandas braukt uz Latviju un īstenot savas inovatīvās biznesa idejas.

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (Enterprise Europe Network – EEN), kas pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas darbojas vairāk nekā 60 pasaules valstīs, palīdz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem attīstīties starptautiski.

EEN konsultē par jautājumiem, kas skar likumdošanu, uzņēmējdarbību, ārvalstu tirgus, finansējuma piesaisti, palīdz atrast sadarbības partnerus ārvalstīs, kā arī piedāvā tehnoloģiju un inovāciju auditu, palīdzot īstenot starptautisko tehnoloģiju pārnesi.

Latvijā tīkls savu darbību uzsāka 2008. gada 29. februārī kā viena no LIAA struktūrvienībām.

Vienotais produktu kontaktpunkts sniedz informāciju uzņēmējiem par ES dalībvalsts nacionālajiem noteikumiem un prasībām produktiem, kurus piemēro pirms preču laišanas tirgū.

Vienotais produktu kontaktpunkts var palīdzēt rast atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

 • Prasības produktiem ES dalībvalstīs;
 • Informācija par kompetentajām iestādēm ES dalībvalstīs;
 • Informācija par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un procedūrām ES dalībvalstīs, t.sk. SOLVIT.
 • Informācija par savstarpējas atzīšanas principu un Regulas 2019/515 piemērošanu, u.c.

Latvijā Vienotais produktu kontaktpunkts ir izvietots valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Informācija par Latvijas nacionālajiem tehniskajiem noteikumiem attiecībā uz produktiem ir pieejama šeit: https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-produktiem/2_Tehniskie_noteikumi#hide7

Informācija par tirgus uzraudzības iestādēm Latvijā nereglamentētajā produktu sfērā ir pieejama šeit: https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-produktiem/4_Tirgus_uzraudzibas_iestades#hide7

Informāciju par produktu savstarpējo atzīšanu Latvijā ir pieejama šeit: https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-produktiem/1_Savstarpeja_atzisana

Informācija par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem Latvijā ir pieejama šeit: https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-produktiem/2_Tiesiskas_aizsardzibas_lidzekli

Latvijā konsultācijas sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm nodrošina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra:
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039430
E-pasts: pcp@liaa.gov.lv

Informācija par citu valstu kontaktpunktiem ir pieejama šeit: https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition/contacts-list_en

LIAA ik gadu organizē izglītojošus seminārus, meistarklases, biznesa un tūrisma forumus, kā arī daudzus citus pasākumus, kuros diskutē par biznesa vides aktualitātēm, motivē pievērsties uzņēmējdarbībai un aktualizē organizācijas piedāvātos pakalpojumus. Lielākie no tiem ir:

Konkurss uzņēmējiem "Eksporta un inovācijas balva"

Konkurss ideju autoriem "Ideju kauss"

Tehnoloģiju konference "Deep Tech Atelier"

Labs of Latvia ir inovāciju un tehnoloģiju tīmekļvietne, kas iepazīstina ar jomas aktualitātēm, pieredzes stāstiem, pasākumiem, noderīgiem atbalsta instrumentiem un visu citu, kas noder tiem, kas interesējas par uzņēmējdarbību.

LIAA pārziņā ir Latvijā ražotu pārtikas un dzērienu produktu datubāze Food Products in Latvia www.foodlatvia.com – digitāla platforma, ar kuras palīdzību var atrast potenciālus sadarbības partnerus un kurā ražotāji izvieto savus produktus.

Lai veicinātu diasporas iesaisti Latvijas tautsaimniecības attīstībā, LIAA sadarbojas ar diasporas profesionāļiem visā pasaulē, sekmējot eksportu, tūrismu un ārvalstu investīciju pieaugumu, kā arī zināšanu un tehnoloģiju pārnesi. 

Atbilstoši Diasporas likumam LIAA organizē un iesaistās dažādās aktivitātēs, kas veicina diasporas iesaisti, kā arī informē par Latvijas ekonomikas aktualitātēm, tai skaitā par saimnieciskās darbības vai sadarbības iespējām Latvijā.

LIAA un diasporas ekonomiskās sadarbības virzieni:

 • diasporas iesaiste Latvijas uzņēmumu attīstības veicināšanā:
  • jaunu eksporta tirgu apgūšana vai paplašināšanās esošajos
  • konsultatīvs atbalsts, Latvijas uzņēmumam piedaloties izstādē ārvalstīs vai tirdzniecības misijās
  • palīdzot dibināt pirmos kontaktus ar preču importētājiem, vairumtirgotājiem, veikalu ķēdēm utml.
 • investīciju piesaiste Latvijai – no biznesa eņģeļa vai investora start-up uzņēmumā līdz stratēģiskajam investoram vai rūpnīcas būvniecībai Latvijā
 • uzņēmumu izveide Latvijā
 • inovāciju un zinātnes komercializēšanas projekti
 • zināšanu un pasaules pieredzes pārnešana uz Latviju
 • Latvijas kā tūrisma galamērķa popularizēšana

LIAA iesaistās dažādās diasporas īstenotajās aktivitātēs, izvērtējot dalības atbilstību aģentūras funkcijām 

 • Valsts, kurā notiek pasākums (diasporas lielums)
 • Pasākuma formāts (investoru piesaiste, profesionāļu kontaktu iegūšana, eksporta veicināšanas aktivitātes utml.), kāda ir LIAA loma, atbilstība diasporas likuma ietvaros LIAA deleģētājiem uzdevumiem
 • Pasākuma īstenošanas partneris un/vai pasākuma rīkotājs, kā arī piesaistītais finansējums
 • Sasniedzamās diasporas mērķauditorijas skaits
 • Potenciālo partneru piesaiste īstenojot iniciatīvu 
 • LIAA kapacitāte dalībai
 • Pasākuma izmaksas