AKTUĀLI

2023. gada 29. novembrī izsludināta pieteikumu iesniegšana. Pieteikties atbalstam var valsts platformas biznesa atbalstam business.gov.lv e-pakalpojumu sadaļā.

Pieejams video ieraksts un prezentācijas no 17. oktobra semināra “Atbalsts eksporta veicināšanai” video ieraksts un prezentācijas.

ES fondu logo

Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) turpina sniegt atbalstu Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai. 

Viens no Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas atbalsta virzieniem būs Eksporta atbalsta darbību plāna apakšprogramma. Tās ietvaros ar dažādu aktivitāšu palīdzību tiks veicināta to Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu eksportspēja, kas darbojas vidēji augsto, augsto tehnoloģiju un zināšanu ietilpīgo pakalpojumu nozarēs.

Plašāk par Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmu

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma atbalstu 2023. vidū tika apstiprināta Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programma. Tās mērķis - ar dažādu finansiālu un nefinansiālu stimulu palīdzību veicināt Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu (vidēji augsto, augsto tehnoloģiju un radošo industriju jomās) konkurētspēju, ilgtspējīgu izaugsmi, inovācijas, eksportu un jaunu darba vietu radīšanu.

Programmas atbalsta virzieni un apakšprogrammas

 1. Atbalsts eksportam (~24 milj. eiro)
  • Eksporta atbalsta darbību plāns - atbalsts dažādām eksporta darbībām jeb aktivitātēm, kas stiprina un atbalsta produkta un pakalpojuma eksportspēju 
  • Atbalsts starptautisku sporta pasākumu un izstāžu organizēšanai (Latvijā)
  • Kontaktu dibināšana ārvalstīs
  • Dalība nacionālajos stendos
  • Dalība tirdzniecības misijās un augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs
 2. Atbalsts biznesa inkubācijai (~33 milj. eiro)
 3. Atbalsts inovācijas motivācijai (4,16 milj. eiro)

Programmas mērķauditorija

Uzņēmumi, kas darbojas vidēji augsto, augsto tehnoloģiju un zināšanu ietilpīgo pakalpojumu nozarēs.

Programmas administrēšana

Programmu īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra saskaņā ar Centrālās finanšu līgumu aģentūras noslēgto vienošanos.

Programmas sasniedzamie mērķi (līdz 2027. gadam)

 • atbalstīti 700 eksportējoši uzņēmumi;
 • programmas īstenotājiem pieaudzis apgrozījums + 12%;
 • eksporta apjoma ikgadējs palielinājums +20%;
 • izveidotas 1000 jaunas darba vietas;
 • atbalstītie komersanti ik gadu nodokļos nomaksā 150 milj. eiro.