Atbalsts procesu digitalizācijai

Mērķis

Programmas mērķis ir veicināt komercdarbībā izmantoto procesu digitalizāciju un produktivitātes paaugstināšanu, lai veicinātu Latvijas komersantu konkurētspēju.

Atbalsta saņēmēji

Mazajam grantam var pieteikties tikai sīkie (mikro) un mazie komersanti. Lielajam grantam šobrīd var pieteikties visi komersanti (MVK, lielie) ārvalstu filiāles, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības,  biedrības, nodibinājumi, pētniecības organizācijas, publiskas personas kapitālsabiedrības.

Pieejamais finansējums

37 500 000 eiro

Atbalsta veidi

  • līdz 5 000 eiro 100% sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
  • līdz 100 000 eiro 30%60% komersantiem (MVK un lielajiem komersantiem), tai skaitā juridiskas personas ārvalstu filiālēm, zemnieku saimniecībām, kooperatīvām sabiedrībām, biedrībām, nodibinājumiem, pētniecības organizācijām, publiskas personas kapitālsabiedrībām.

Attiecināmās izmaksas, saskaņā ar digitālās attīstības ceļa karti:

  • gatavo risinājumu, aparatūras, sensoru, iekārtu, programmatūras un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras iegādes, izstrādes, uzstādīšanas un pielāgošanas izmaksas, tai skaitā licences iegādes izmaksas;
  • konsultāciju izmaksas par konkrēto iekārtu, programmatūru, risinājumu, komercdarbības stratēģisko vadību digitalizācijas jomā (tikai sīkiem (mikro), maziem vai vidējiem komersantiem).

Pirms pieteikuma iesniegšanas LIAA, ir jāvēršas EDIC – Eiropas Digitālās inovācijas centrā, kuru attīsta Latvijas IT klasteris (dih.lv), lai veiktu digitālā brieduma testu un saņemtu digitālās attīstības ceļa karti.

Pieteikšanās

Pieteikuma iesniegšana un plašāka informācija pieejama valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv