Atbalsts procesu digitalizācijai

Noskaties video!

Latvijas IT klasteris (EDIC), Ilze Raudiņa "Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai" video šeit.

LIAA, Māris Kromāns, "Atbalsts procesu digitalizācijai" video šeit.

Citi video no informatīvā semināra pieejami šeit.

Pieejamais finansējums 37 500 000 euro

Atbalsta veidi:

 • līdz 5 000 euro 100% sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
 • līdz 100 000 euro 30% - 60% komersantiem (MVK un lielajiem komersantiem), tai skaitā juridiskas personas ārvalstu filiālēm, zemnieku saimniecībām, kooperatīvām sabiedrībām, biedrībām, nodibinājumiem, pētniecības organizācijām, publiskas personas kapitālsabiedrībām.

Attiecināmās izmaksas, saskaņā ar digitālās attīstības ceļa karti:

 • gatavo risinājumu, aparatūras, sensoru, iekārtu, programmatūras un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras iegādes, izstrādes, uzstādīšanas un pielāgošanas izmaksas, tai skaitā licences iegādes izmaksas;
 • konsultāciju izmaksas par konkrēto iekārtu, programmatūru, risinājumu, komercdarbības stratēģisko vadību digitalizācijas jomā (tikai sīkiem (mikro), maziem vai vidējiem komersantiem).

Pirms pieteikuma iesniegšanas LIAA, ir jāvēršas EDIC - Eiropas Digitālās inovācijas centrā, Latvijas IT klasteris (dih.lv), lai veiktu digitālā brieduma testu un saņemtu digitālās attīstības ceļa karti.

Atbalsts paredzēts gatavo risinājumu iegādei šādu procesu digitalizācijas uzlabošanā:

 • administratīvo;
 • personāla vadības;
 • pārdošanas;
 • resursu pārvaldības;
 • datu pārvaldības;
 • transports un loģistikas;
 • ražošanas un kvalitātes kontroles;
 • operatīvās vadības;
 • stratēģiskā vadības;
 • IKT produktu, tehnoloģiju, drošības.

Pieteikuma iesniegšana LIAA platformā www.business.gov.lv. Vairāk informācijas un pakalpojums ŠEIT “Atbalsts procesu digitalizācijai”

Projekta gaita:

 1. EDIC tests un ceļa karte
 2. Reģistrējies business.gov.lv un iesniedz pieteikumu
 3. Līgums ar LIAA
 4. Darbību īstenošana
 5. EDIC atzinums
 6. Apmaksas pieprasījums business.gov.lv
LIAA logo
Finansē Eiropas Savienība

 

Eiropas Digitālās inovācijas centrs