Noslēgtie līgumi

Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros (Jaunuzņēmumu dalība izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs)

ES fondu vizuālo elementu ansamblis