No 2017. gada 2. marta ārzemnieks var saņemt termiņuzturēšanās atļauju uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus, ja tas plāno radīt vai attīstīt inovatīvu produktu un pēc termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas tiek izpildīti šādi nosacījumi:

  • trīs mēnešu laikā pēc lēmuma par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu pieņemšanas ārzemnieks ir reģistrēts kā valdes loceklis kapitālsabiedrībā, kura komercreģistrā reģistrēta ne ilgāk kā gadu un kuras ietvaros viņš plāno īstenot iepriekšminētās aktivitātes,
  • 12 mēnešu laikā pēc termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas ārzemnieks ir iesniedzis informāciju par saņemto agrīnās stadijas riska kapitāla ieguldījumu Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 4. panta 1. punktā noteiktajā apmērā vai ir iesniedzis progresa pārskatu par kapitālsabiedrības īstenotajām aktivitātēm šajā periodā, kas apliecina, ka kapitālsabiedrība turpina inovatīvā produkta izstrādi, ražošanu vai attīstību.

Papildus, attiecīgās kapitālsabiedrības nodokļu parāds nedrīkstēs pārsniegt 150 EUR, kā arī ārzemnieks nedrīkstēs būt nodarbināts pie cita darba devēja vai būt reģistrēts kā amatpersona citā kapitālsabiedrībā.

Plašāka informācija: Imigrācijas likumsPilsonības un migrācijas lietu pārvaldeStart-up Latvia mājas lapa  un Ceļvedis par pieteikšanās procedūras kārtību startup vīza (materiāls angļu valodā). 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda vizuālās identitāte